"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 21.09.2012

Неведнъж сме коментирали негативите от множащите се спасителни механизми в еврозоната, чиито чадър скоро ще се разпростре и върху банките. Основният проблем се корени в т.нар. морален риск, който тези фондове създават, а именно – възможността да бъдеш спасен намалява отговорността за собственото поведение на правителства/банки и насърчава по-рисково поведение.

Значителна административна немощ

Димитър Вучев* / 21.09.2012
Опозиция и управляващи, заставайки рамо до рамо, повеждат поредна битка за по-голяма конкурентоспособност на родната икономика. Функциониращата в момента законова уредба борави с понятията монополно и господстващо положение. Частта от настоящето предложение за изменение на ЗЗК, която привлича внимание, е въвеждането на термина „значителна пазарна сила”.

Федерация ли бе да го опишеш

Явор Алексиев / 21.09.2012
За по-паметливите наблюдатели на европейската интеграция, идеята на Барозу за „федерален съюз от национални държави” не е нищо ново. Дори да избегнем въпроса с функционалната целесъобразност на един такъв съюз, проблемът с демократичната обосновка на подобна организация остава валиден.

Икономическата свобода по света леко се подобрява; САЩ и Великобритания извън топ 10

ИПИ / 23.09.2012
България леко влошава резултата си спрямо предходната година, което се дължи на забавянето на икономиката и по-голямата роля на държавата – прекомерен дефицит и разходи срещу кризата. Страната ни бележи най-добър резултат в категорията „достъп до сигурни и стабилни пари”, което се обуславя от валутния борд и ниската инфлация.

Противоречивите ефекти от земеделските субсидии в България

Николай Вълканов / 21.09.2012
Българските зърнопроизводители със сигурност са доволни от нарастващите всяка година субсидии на единица площ, които получават от ЕС и доплащанията от националния бюджет. Единственото, което не им харесва е, че все още получават доста по-малко средства от колегите си в повечето останали държави-членки на Общността.

Не е нужна давност за вземанията, а работещи институции

Калоян Стайков / 21.09.2012
През последните няколко години все по-настойчиво започна да се говори за нуждата от регламентирането на фалита на физически лица. През изминалата седмица вече се чуха конкретни предложения в тази насока. За съжаление смелостта на законотворците стигна единствено до предложение за залагането на давностен срок за задълженията на физическите лица.

Пазарен социализъм?

Михаил Михайлов* / 21.09.2012
След като през последните години управляващата коалиция в Швеция намали и отмени някои данъци и облекчи държавните регулации, видно е, че съюзът на централните и десни партии е готов да положи усилия в реформирането на системата. Предстои и намаляване на корпоративния данък от 26,3 на 22%, като това ниво ще е по-ниско от средното за ЕС.

Връщат ли се гурбетчиите?*

Николай Вълканов / 23.09.2012
Министър Дянков призова и потърсилите препитание в Кипър българи "да погледнат по-сериозно към България", защото българската икономика щяла да се развива по-бързо от кипърската през следващите две-три години.