Зърнен бюлетин за септември: цените остават на високи нива
14.09.2012
На 14-ти септември ИПИ публикува най-новия брой на своя месечен Зърнен бюлетин.
ИПИ обявява стипендиантско място за наскоро завършили докторанти/магистри
14.09.2012
За период от 6 месеца ще имате възможността да работите по предварително предложена от Вас и съгласувана с ИПИ тема.
Достатъчно гъвкава ли е образователната ни система?
Димитър Вучев* / 14.09.2012
Проблемът с гъвкавостта на финансирането на образованието се корени най-вече във все още практикувания модел на институционално финансиране, при който решенията са почти изцяло централизирани в ръцете на правителството и акредитационните органи.
Неподходящите лекари*
Ричард Ран ** / 14.09.2012
От сегашната ситуация има само един изход – европейските държави драстично да намалят дефицитите си. ЕЦБ казва на Испания и другите държави „Ние ще изкупуваме дълга ви само, ако намалите дефицитите си”. Политиците правят това обещание, но хората не им позволяват да предприемат нужните мерки. Гърция, например, все още не е извършила по-голямата част от обещаните разходни съкращения.