"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 14.09.2012

През 2007 г. общините в страната получиха правомощия да определят местните данъци в конкретни граници, разписани в Закона за местните данъци и такси. През последните години тези граници бяха разширени и това вече провокира провеждането на данъчна политика и дори конкуренция между общините, но ефектът върху нивото и структурата на приходите не бе голям.

Достатъчно гъвкава ли е образователната ни система?

Димитър Вучев* / 14.09.2012
Проблемът с гъвкавостта на финансирането на образованието се корени най-вече във все още практикувания модел на институционално финансиране, при който решенията са почти изцяло централизирани в ръцете на правителството и акредитационните органи.

Неподходящите лекари*

Ричард Ран ** / 14.09.2012
От сегашната ситуация има само един изход – европейските държави драстично да намалят дефицитите си. ЕЦБ казва на Испания и другите държави „Ние ще изкупуваме дълга ви само, ако намалите дефицитите си”. Политиците правят това обещание, но хората не им позволяват да предприемат нужните мерки. Гърция, например, все още не е извършила по-голямата част от обещаните разходни съкращения.