"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 05.09.2012

Покачването на максималният осигурителен праг на 2400 лв. означава нови приходи от 62 млн. лв. за фонд „Пенсии” и нови разходи в размер на 67 млн. лв. Това не е политика, която ще доведе до подобряване на финансовото състояние на фонд „Пенсии” и съответно за покачване на всички пенсии. Това е решение, което просто ще направи законен трансфер на над 60 млн. лв. от една група (100 хил. работещи и високо платени) към друга група (50 хил. получаващи максимална пенсия).

Защо българското мляко може да изчезне

Николай Вълканов / 05.09.2012
Дали от свръх-загриженост за добруването на българските животновъди или поради други подбуди, Министерство на земеделието и храните е взело на прицел млечния бранш. От няколко месеца насам то го засипва със свръх-регулации, като ограничава свободната стопанска иницатива и спъва бизнеса.

Корупцията върви ръка за ръка със слаба администрация

Десислава Николова / 05.09.2012
През месец май 2012 г. за целите на регионално изследване, по което работи ИПИ[1], бяха проведени анкети сред бизнеса и гражданите във всичките 28 области на страната. Целта на тези анкети бе да допълнят наличната статистическа информация със субективните възприятия за бизнес средата и условията за живот в отделните области. След обработването на попълнените анкети сред бизнеса се откроиха интересни резултати и закономерности, които заслужават внимание.

Общините нямат нужда от рейтинг, а от ясни правила*

Калоян Стайков / 05.09.2012
В средата на август Министерството на финансите публикува методология за оценка на финансовото състояние на общините (рейтинг), заедно с данни за представянето на всяка община за полугодието на 2011 и 2012 г. Министерството си е поставило за цел да повиши ефективността, прозрачността и контрола на финансите на местно ниво, като към тях прибави и система за стимулиране на общините, които се представят добре.

Бившите „сателити” изпреварват Европа*

Ричард Ран** / 05.09.2012
С всяка изминала година страните от Централна и Източна Европа – България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия – подобряват относителното си икономическо благосъстояние спрямо държавите от Западна Европа. Като вземем предвид и европейската дългова криза, тенденцията най-вероятно ще се засили.