Защо българското мляко може да изчезне
Николай Вълканов / 05.09.2012
Дали от свръх-загриженост за добруването на българските животновъди или поради други подбуди, Министерство на земеделието и храните е взело на прицел млечния бранш. От няколко месеца насам то го засипва със свръх-регулации, като ограничава свободната стопанска иницатива и спъва бизнеса.
ИПИ обявява стипендиантско място за наскоро завършили докторанти/магистри
05.09.2012
За период от 6 месеца ще имате възможността да работите по предварително предложена от Вас и съгласувана с ИПИ тема.
Месечен бюлетин на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА
05.09.2012
Разгледайте новите заглавия в Икономическата библиотека и прочетете интервю с Красен Станчев.
Корупцията върви ръка за ръка със слаба администрация
Десислава Николова / 05.09.2012
През месец май 2012 г. за целите на регионално изследване, по което работи ИПИ[1], бяха проведени анкети сред бизнеса и гражданите във всичките 28 области на страната. Целта на тези анкети бе да допълнят наличната статистическа информация със субективните възприятия за бизнес средата и условията за живот в отделните области. След обработването на попълнените анкети сред бизнеса се откроиха интересни резултати и закономерности, които заслужават внимание.
Общините нямат нужда от рейтинг, а от ясни правила*
Калоян Стайков / 05.09.2012
В средата на август Министерството на финансите публикува методология за оценка на финансовото състояние на общините (рейтинг), заедно с данни за представянето на всяка община за полугодието на 2011 и 2012 г. Министерството си е поставило за цел да повиши ефективността, прозрачността и контрола на финансите на местно ниво, като към тях прибави и система за стимулиране на общините, които се представят добре.
Бившите „сателити” изпреварват Европа*
Ричард Ран** / 05.09.2012
С всяка изминала година страните от Централна и Източна Европа – България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия – подобряват относителното си икономическо благосъстояние спрямо държавите от Западна Европа. Като вземем предвид и европейската дългова криза, тенденцията най-вероятно ще се засили.