Богатство и неравенство
Петър Ганев / 31.08.2012
Извеждането на преден план на т. нар. „относителна бедност” води до тежки изкривявания във възприятията за бедността. Предизвикателствата пред богатството в страната са неговото нарастване, а не неговото разпределение. Точно както предизвикателствата пред бедността са в нейните обективни проявления, а не съпоставянето спрямо другите и неравенството.
ИПИ обявява стипендиантско място за наскоро завършили докторанти/магистри
31.08.2012
За период от 6 месеца ще имате възможността да работите по предварително предложена от Вас и съгласувана с ИПИ тема.
Как и кога ще се усети ефектът от скъпото зърно
Николай Вълканов / 31.08.2012
Поскъпването при основните земеделски култури е факт от два месеца насам. То все още не се е прехвърлило по веригата до крайния потребител, освен при брашното и хляба. Основните въпроси, на които се опитват да отговорят икономистите през последните седмици са кога потребителите ще усетят поскъпването, с колко процента ще бъде то и колко дълъг ще е периодът с по-скъпи храни.
(Д)ефектът на трудовите регулации
Димитър Вучев* / 31.08.2012
Прекомерните регулации на пазара на труда влияят върху конкурентноспособността на работодателите и лишават от възможност за работа работниците. Дори и първоначалният замисъл на подобни ограничения да е добър, а именно гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд, то да се разпростират конкретно разписани и непроменяеми ограничения за всички работещи, не е добър подход.
Лицемерието на демократите спрямо богатите*
Ричард Ран ** / 31.08.2012
Най-високият корпоративен данък в света (35%) поставя американските компании в неравностойно положение спрямо страните с по-нисък данък (например Канада с 15%, Ирландия с 12% и България с 10%). За да останат конкурентоспособни, някои компании изнасят част от дейността си зад граница. В случай, че те искат да върнат печалбите си в САЩ, държавата ги облага с пълната ставка.