Реформи в МВР?
Петър Ганев / 24.08.2012
В общественото пространство се налага усещането, че тази година дебатите около бюджета започнаха рано – още не е дошъл септември, а силовите ведомства, начело с МВР, вече открито водят диалог с финансовия министър за повече пари. Това, което често убягва обаче е, че този дебат е до някаква степен театър – всички говорят помежду си, но всъщност го правят за пред публиката.
ИПИ обявява стипендиантско място за наскоро завършили докторанти/магистри
24.08.2012
За период от 6 месеца ще имате възможността да работите по предварително предложена от Вас и съгласувана с ИПИ тема.
Истерия по колонките
Явор Алексиев / 24.08.2012
След години на мълчаливо подписване на директиви, вдигане на акцизи и екологично клатене на глави, държавите-членки най-накрая започнаха да осъзнават една проста истина – общите минимални прагове на акцизите са тромав инструмент в смутни времена.
Познатото невидимо или за жизнеността на националсоциалистическите идеи в съвременния политически живот
Красен Станчев / 24.08.2012
Това е програмата на Националсоциалистическата работническа партия на Германия (НСРПГ). Тя е един от доказателствените материали на Нюрнбергския процес. Той показва, че тази партия е терористична и антихуманна организация, поради което тя е забранена и разпусната още преди приключването на процеса. Представяме ви текстът на програмата с кратък коментар за съвременните й проявления.
Спрете глобалната икономическа злоупотреба
Ричард Ран** / 24.08.2012
Преди два века лекуването на множество болести чрез пускане на кръв е често срещано, тъй като се е вярвало че така болният ще се отърве от бацила, причиняващ болестта. В резултат на това лечение, повечето пациенти се влошават, а не малко умират. Нещо подобно се случва и днес с глобалната икономика. Повечето страни по света в момента страдат от некомпетентни политици, които си играя на икономически доктори.