"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 10.08.2012

Нито една от водещите в момента политически партии няма интерес от реалистичен възглед за икономиката на страната. Ако стопанските развития се тълкуват обективно, ще излезе, че „кризата” е не толкова „страшна”, че дългосрочно те нямат ролята на спасители на българските граждани и фирми и че някои политики и цели периоди от тяхното присъствие във властта са опасни и вредни.

Болни идеи за реформа в болничната дейност

Калоян Стайков / 10.08.2012
Здравеопазването като че ли се надпреварва в състезание за абсурдни идеи и по всичко изглежда, че е начело в класацията. То не беше забрана за пътуване извън страната, не беше отнемане на лична карта или дори забрана за покупко-продажба на имущество, ако не са платени здравните осигуровки.

Износът на периферните страни не страда от липса на конкурентоспособност*

10.08.2012
Някои икономисти смятат, че кризата в Еврозоната е причинена от влошаващата се конкурентоспособност на периферните страни-членки. Някои анализи сочат, че ниската конкурентоспособност на южните страни е резултат от рязко повишение на разходите за труд. Следователно по-високите разходи за заплати, коригирани с разликите в производителността, правят износа на тези държави неконкурентоспособен.

Да преметнем чейнджаджиите

Николай Вълканов / 10.08.2012
Чейндж бюрата най-накрая са озаптени. Спете спокойно – дори някой път да не внимавате, като обменяте валута, държавата се е погрижила курсът в бюрата да не се отклонява с повече от 5% от курса на БНБ за деня.

ЖП реформи по български

Димитър Вучев* / 10.08.2012
В разгара сме на поредната драма около държавната железница. Както е известно, Министърът на финансите Симеон Дянков реши в началото на м. юли да спре месечната държавна субсидия за „БДЖ - Пътнически превози", тъй като дружеството не изплаща заема си към Световната банка от 1995 г., което автоматично задейства държавните гаранции по него.