"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 20.07.2012

Няма как да се опитваш да продадеш дружество, което е на загуба, да задължиш бъдещия купувач да не оптимизира разходите за и броя на заетите и да очакваш, че инвеститорите ще се надпреварват кой да даде по-висока цена за това дружество. Никой здравомислещ предприемач няма да плати над два пъти повече за активите на губещо дружество, като след това ще наследи и задълженията му.

Местни наблюдения на северозапад от София

ИПИ / 20.07.2012
В крайна сметка, посещението на региона оставя смесени чувства, които преминават от пълното отчаяние за някои икономически загиващи области до надеждата за развитие в други. Без наличието на силна и енергична общинска администрация, обаче, която да има желание да направи промени и да използва предоставените ѝ възможности, промени към по-добро няма как да се случат.

Съществува ли опасност от повишаване на инфлацията до края на годината

Десислава Николова / 20.07.2012
През последните дни се случиха няколко събития, които ще доведат до по-висока инфлация и съответно директно ще ударят по джоба на всички тези, чиито заплати или други доходи не се индексират към инфлацията. А това са повечето заети и неработещи в страната.

Ран: Обама планира да осигури финансиране на правителството за осем дена

Ричард Ран** / 20.07.2012
Когато президентът Обама обяви, че отново иска да увеличи данъците върху най-горните 2 процента от данъкоплатците, щях да препоръчам на Мит Ромни да отговори със следното: „Президентът Обама призовава за увеличаване на данъците върху тези, които създават работни места, което ще докара пари на правителството за 8 дена, докато аз имам програма за икономически растеж, която ще осигури финансиране за 8 години и дори повече.”

Как да ограничим конкуренцията и навредим на икономиката с поредния законопроект

Десислава Николова / 20.07.2012
най-скандалното предложение, обаче, е да се предвиди възможност при възлагане на обществени поръчки от институционални възложители (а това са органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът, БНБ, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт) „да предвиждат процент от възлаганите от тях обществени поръчки през годината (като процент от общата стойност на поръчките за съответната година) , които да бъдат възлагани на МСП.

Връщане на емигранти – драмата, която не се състоя

Калоян Стайков / 20.07.2012
В началото на кризата в България много се говореше за апокалиптични перспективи пред икономиката, които се основаваха на различни особености като валутния борд, дефицита по текущата сметка и голямото присъствие на чуждестранни собственици в българската банкова система. Като друг сериозен проблем беше откроен и броят на български емигранти, които поради кризата в други страни ще бъдат принудени да се върнат в България, а това би означавало по-малко парични преводи от чужбина и по-висока безработица.

ИПИ започна издаването на Зърнен бюлетин

ИПИ / 20.07.2012
Месечният обзор има за цел да проследи тенденциите на основните пазари на зърно в света и тяхното отражение върху България. Специален фокус е поставен върху развитието на зърнените култури в страната чрез анкети сред агрономи и производители.