"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 06.07.2012

Eмисията еврооблигации от миналата седмица беше безспорен успех. Друг е въпросът дали трябваше да се стига дотук и да се зависи от настроенията на външния пазар или можеше да се направи опит да се консолидира бюджетната позиция по-бързо, като се ограничат финансовите нужди за следващите 6-7 месеца и се покрият още по-евтино у дома.

Безпрецедентно безотговорните мерки на ЕС

Явор Алексиев / 06.07.2012
Недвусмисленото заключение от поредната съдбовна среща на върха в ЕС е едно – тенекиена кутия, която европейските лидери дълго ритаха надолу по пътя, най-накрая се удари в стена. Стената, наречена Испания. Безпрецедентните мерки, които бяха лансирани в отговор на това предизвикателство през последните няколко дни, ясно показват две неща: решимостта на еврократите да запазят целостта на валутния съюз и неспособността им да проведат структурни реформи, които да са в унисон с правомощията и мандата им.

Безработицата по света и у нас

Васил Николов* / 06.07.2012
Евростат публикува своя годишен доклад за нивата на безработица в регионите и страните на Европейския съюз за 2010 и 2011г. В него правят впечатление няколко много интересни факта – равнището на безработица в съюза, движението ѝ в различните области и страни и измеренията ѝ в България.

Декларация за Интернет свобода

Климент Стефанов* / 06.07.2012
На 5 юни 2012 г. Институтът за пазарна икономика се присъедини към „Декларацията за интернет свобода”. Публикуваме текста на декларацията на та български и призоваваме всички да я подкрепят. За целта можете да посетите сайта на инициативата.

Първи бюджетен излишък след 35 месеца на дефицити

Калоян Стайков / 06.07.2012
Хубаво е, че натрупаните приходи най-накрая превишиха натрупаните разходи. Още по-хубаво би било, ако това не е моментно явление. А най-хубаво би било, ако излишъкът се задържи поне за няколко години и е резултат от управлески решения, а не страничен ефект от обективни икономически процеси.

Митът за „онова време“

Николай Вълканов / 06.07.2012
В продължение на темата от миналата седмица за това как и накъде се движи стандартът на живот на българите, предлагаме още един поглед. Този път сравняваме покупателната способност на средната заплата/надница за страната в избрани години – 1912, 1925, 1972, 2010, измерена спрямо някои основни хранителни продукти.