"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 01.06.2012

Към момента България покрива критериите за дефицит, дълг, инфлация и дългосрочни лихви, но това не означава автоматично, че пътят към еврото е открит. Нещо повече, остава отворен въпросът дали България въобще иска и трябва да поеме по този път.

Млечната одисея продължава. Отново по грешен път.

Николай Вълканов / 01.06.2012
И в последния си вариант Наредбата за специфични изисквания към млечните продукти продължава да се фокусира върху свръх-контрола на всяка крачка от производствения процес, което създава допълнителни тежести за целия бранш, т.е. и за изрядните производители.

Въпрос на принципи

Николай Вълканов / 01.06.2012
Понякога, под благовидния предлог за защита на здравето и живота на хората, държавата узурпира властта, която сме й дали. Иначе казано, надхвърля правомощията си и заобикаля собствените си правила, пътьом облагодетелствайки нечии частни интереси.

Двузначни данни за туризма в България

Климент Стефанов* / 01.06.2012
Според скорошно проучване на Европейската комисия, туризмът в Европа през летния сезон на 2011 г. е отбелязал растеж в почти всички страни-членки с изключение на Малта и Италия. За наша радост България се намира на първо място по увеличение на броя на нощувките, прекарани в страната от местни и чуждестранни граждани.

Малкото е най-добро

Васил Николов* / 01.06.2012
Наскоро публикуван анализ на Центъра за политически науки (ЦПН) „Малкото е най-добро” е поредното изследване, което потвърждава негативната връзката между държавните харчове и темпа на растеж на икономиката.

Лъжите за харчовете се сблъскват с фактите*

Ричард Ран** / 01.06.2012
Мнозина от политическата класа, включително и президентът Обама и много членове на Конгреса, имат интерес в това да объркват обществеността, вместо да я просветляват.

Лозя, вино и регулации

Аделина Проданова / 01.06.2012
Сложните процедури, разписани в новия Закон за виното и спиртните напитки, огромните ангажименти и правомощия на съответните структури сякаш ги сакрализират, вдъхват респект и вероятно въздействат върху винопроизводителите.

Ето какво иска ЕК от страните-членки

Явор Алексиев / 01.06.2012
Видно е, че Комисията не се е отказала да преследва целите, формулирани в Европа 2020, въпреки повторното изпадане на континента в рецесия. Един по-актуален поглед върху реалностите в Европа, обаче, поставя въпроса доколко изпълнима и дори целесъобразна е на този етап самата стратегия.

Какво се крие зад идеята за частна АЕЦ „Белене”*

Красен Станчев / 01.06.2012
Колкото и на пръв поглед да е странно, АЕЦ „Белене” може да бъде печеливша за частен инвеститор. Но при няколко условия, чийто общ смисъл се свежда до косвено субсидиране на дейностите по изграждане, експлоатация и закриване на централата.

Ще реши ли банков съюз проблемите на европейските банки?

Десислава Николова / 01.06.2012
В оценката, която ЕК публикува на 30-ти май по Националните програми за реформи и по програмите за стабилност на страните-членки, отново се възражда идеята за т.нар. банков съюз в рамките на ЕС. Трябва да се отбележи, че идеята се появява от време на време през последните 1-2 години, но напоследък придобива все по-ясни очертания.