"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

23.05.2012

Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в България. Семинарът ще е с като с местни, така и с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще бъде изцяло на английски език.

Реформа по терлици

Явор Алексиев / 23.05.2012
Прозрачност, системност, координация – все принципи, които няма как да припознаем като характерни за реформаторските пориви на българската администрация. Поредният пример за дълго отлагана, наистина необходима и инициирана в противоречие на споменатите принципи реформа, се базира на т.нар. Концепция за подобряване на организацията и оптимизиране на дейността на медицинската експертиза.

Данъчни тенденции в Европейския съюз

Васил Николов* / 23.05.2012
Кризата на Стария континент сложи край на започналото в началото на хилядолетието трайно намаление на данъчните ставки. Както става ясно от данните, доста страни са намерили за нужно да увеличат данъците си отново през 2011г. Средното ниво на най-високата ставка на данък общ доход (ДОД), корпоративните данъци и средното ниво на ДДС в ЕС са нараснали през 2012г.

Колко бързо забравят*

Ричард Ран** / 23.05.2012
В какъв момент ще се замислите дали да не напуснете Щатите? Ако доходът ви се облага 98%, или може би 75%, както иска новият френски президент, или дори само 50%, което очаква много калифорнийци, ако губернаторът Джери Браун получи поисканото си увеличение, а президентът Обама успее със своето.

Външните (дис)баланси на страната преди и след кризата

Десислава Николова / 23.05.2012
С настъпването на Голямата рецесия дефицитът по текущата сметка се сви с 62% през 2009, достигна минималните 376 млн. евро през 2010 г. (около 1§ от БВП) и се обърна в излишък от 361 млн. евро (0,9% от БВП) през 2011 г. По този начин бяха поставени на място всички анализатори и наблюдатели, които дълги години размахваха плашилото на „огромния дефицит по текущата сметка”, който бил изключително опасен за икономиката ни.

Обучението през целия живот – у нас и по света

Калоян Стайков / 23.05.2012
Често се гледа колко бедна е България, измерено чрез БВП на глава от населението или като средна заплата, в сравнение със средното ниво на Европейския съюз (ЕС). Удобно обаче се пропуска колко страната изостава по производителност на труда, качество на публични услуги или по един рядко споменаван критерий – обучение през целия живот.

Електронните услуги в България куцат

Климент Стефанов* / 23.05.2012
Според скорошно проучване на Европейската комисия, проведено през януари 2012г., електронните услуги, предлагани от европейските правителства, са далеч от перфектни. Очаквано, България е на едно от последните места в това проучване.