"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

27.04.2012

Предвид високия риск от нова рецесия в България и продължаващо вече четвърта година свиване на заетостта и покачване на безработицата, е крайно време да се помисли за по-ефективни политики за създаване на работни места. Една такава политика би следвало да започне от изготвянето на цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне концепцията за минимални регулаторни, административни и финансови тежести върху труда.

Профил на рецесията

Петър Ганев / 27.04.2012
Въпреки възстановяването през последните две години, българската икономика все още не е достигнала нивото си от преди кризата, измерено като БВП в постоянни цени. Ако използваме по-горе споменатата дефиниция за депресия, българската икономика остава в депресия вече 12 тримесечия или 36 месеца.

Въпросът за бюджетните ограничения: "Как" е толкова важно, колкото и "колко" *

27.04.2012
Прегръщането на идеята за бюджетни ограничения в Европа предизвика дебат сред икономистите. Изследването в тази статия потвърждава, че дебатът се е отклонил от основната тема. Докато принципът "как" не стане толкова важен, колкото и "колко", дебатът за икономиите в Европа ще продължи да бъде в несъответствие с реалните икономически алтернативи.

Лекция на тема: „Икономическо чудо: Китай, Германия, Естония” (Клуб на Студентите към ИПИ)

27.04.2012
На 25 април 2012 г. Георги Ангелов изнесе лекция на тема „Икономическо чудо: Китай, Германия, Естония”. Фокусът върху тези три страни показа как в различни периоди от време, с реформи и успешни политики, една страна може да постигне просперитет.

Много шум за нищо (Становище на ИПИ относно настоящия дебат за АЕЦ "Белене")

ИПИ / 27.04.2012
Привържениците на АЕЦ „Белене” вече много години поддържат този проект с грубо изопачаване на фактите, за да грабнат каквото могат от българската икономика и данъкоплатци. Без „Белене” енергийната независимост на България получава шанс да се осъществи. Този проект е крайно неефективен, в полза на шепа фирми и свързаните с тях хора, корупционен, натоварващ потребителите и данъкоплатците и затова и вреден за страната.

Обща данъчна основа – старата песен на нов глас

27.04.2012
Докато всички си мислим, че Европейският парламент е тромава институция, която не е способна да взема бързи решения, той за пореден път ни изненада, при това неприятно. Преди малко повече от година беше приет Пакта „Евро плюс“, в който се говори основно за стабилност и конкурентоспособност, но накрая, съвсем бегло, се споменава нещо и за данъчните системи на страните-членки.

Лудостта с корпоративния данък*

Ричард Ран** / 27.04.2012
Защитниците на по-високите корпоративни данъчни ставки обикновено твърдят, че те могат да доведат до повече данъчни приходи, но много добри икономически изследвания поставят под въпрос такива доводи.