"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

20.04.2012

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи своя поглед върху икономическата ситуация в страната, като фокусът ще бъде поставен върху заетостта и пазара на труда. Пресконференцията ще се проведе в пресклуба на БТА на 24 април 2012 г. (вторник) в 11.00 часа.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

ИПИ / 20.04.2012
Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Вместо ограничаване на разходите управляващите се чудят как да ги надуят

Калоян Стайков / 20.04.2012
Наскоро управляващите най-накрая прозряха една проста истина – не могат да очакват с административни мерки да намалят цените на горивата. Дотук добре, но това прозрение беше последвано от друго, не толкова далновидно такова – като не можем да намалим цените, ще компенсираме хората. И под „хората“ имам предвид животновъдите.

Европейски блян за минималната заплата

Петър Ганев / 20.04.2012
Съдейки по заглавията от последните дни в родната преса, европейските бюрократи са достигнали да нови колосални изводи за българската икономика. Поглеждайки към високата безработица и ниската заетост из Европа, еврократите препоръчаха на страните в ЕС да покачат минималната работна заплата.

Измамните последици на правилото на Бъфет*

Ричар Ран** / 20.04.2012
Кое мислите е по-важно, да имаме данъчна политика, която увеличава данъчните приходи с по-ниска данъчна ставка за бизнеса, същевременно стимулираща наемането на работна ръка и икономическата среда, или да имаме данъчна политика като тази, предложена от Бъфет, която лъжливо прокламира, че ще принуди милионерите да плащат по-високи ставки от секретарките си.

2012: До 20 април работим за правителството; след това остават 5 дни за отработване

ИПИ / 20.04.2012
Плътно до 20 април ще работят българите, за да си платят данъците през 2012 г. Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

Не ни е скъп бензинът, джобът ни е плитък

Явор Алексиев / 20.04.2012
Протестите срещу високите цени на горивата са обосновани дотолкова, доколкото са логична и разбираема реакция на фона на ниските доходи в страната, в сравнение с тези в останалата част на ЕС. Много от предлаганите из общественото пространство „решения” на проблема с високите цени на горивата оставят усещането, че последният или не бива разбран, или бива използван като удобна платформа за популистки декларации.

Кой подкрепя новия закон за Сребърния фонд?

Десислава Николова / 20.04.2012
Критиките срещу подготвените промени в закона за Сребърния фонд продължават да валят. След като миналата седмица БНБ публикува 8 страници становище с редица крайно критични бележки и аргументирани опасения за последствията от новия закон, тази седмица ЕЦБ също изпрати негативно становище по законопроекта.

Как ОСП допринася за колебанията в цените на храните*

20.04.2012
Държавите прибягват до забрани за износ в опит да задържат потребителските цени на вътрешния пазар. Когато го правят страни, които заемат значителен дял от търговията и по този начин влияят върху международните цени, това дава отражение и върху други държави.