"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 23.03.2012

На 27 март 2012 министерството на финансите организира обществена дискусия по вариант 3 на актуализираната Национална програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. Институтът за пазарна икономика ще присъства на обсъждането и ще представи следното становище.

Нали не ни чака и държавна комисия по такситата?

Петър Ганев / 23.03.2012
Хубаво е да се возиш в ново такси, при това на нормални цени. Толкова е хубаво, че през последните години родните бюрократи решиха просто да забранят алтернативата – стари коли (над 10 г.) вече не могат да бъдат таксита и от скоро има таван на цените на таксиметровите услуги. Ето че не мина много време и тези регулативни решения се превърнаха в проблем – проблем както за самите таксита, така и за клиентите им. Регулацията на цените на такситата е изключително интересен въпрос, който сме коментирали неведнъж през последните години.

Най-лесно се харчат чужди пари*

Явор Алексиев / 23.03.2012
Занижен контрол при харченето на бюджетни средства, системни нарушения при прилагането на правилата за провеждане на обществени поръчки, лошо управление на недвижимото имущество. Това са само част от констатациите в публикуваните на 19 март от Сметната палата доклади за финансовото управление на бюджета и имуществото на няколко държавни структури за определени периоди, сред които и Министерски съвет в периода от 1.1.2008 г. до 31.7.2009 г. Във всеки един от тези случаи става дума за едно и също нещо - неефективно, а понякога и направо незаконно харчене на публични средства.

Ран: "Чудото" Батуми

Ричард Ран ** / 23.03.2012
Докато повечето богати държави са в процес на пилеене на богатството, което някога са създали, по света съществуват места, които бележат голям прогрес, просто правейки правилните неща. Едно от тези места е малката и сравнително бедна Грузия. По ирония на съдбата Грузия, въпреки успеха си, е напомняне за САЩ, че намаляването на излишните регулации и свиването на държавната намеса се отплащат.

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (17-23 март 2012)

23.03.2012
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Каква работа има тристранката в Сребърния фонд?

Десислава Николова / 23.03.2012
Напоследък се оказа, че общо взето всеки е експерт по управление на активи и структурирането на портфейли от ценни книжа и други инструменти. През последните дни по темата се изказаха и представители на работодателските организации и синдикатите, като дадоха своето мнение по подготвените от МФ промени в закона за Сребърния фонд. „Експертното” становище на КНСБ е, че според тях един разумен дял от активите на фонда, който да се инвестира в ДЦК на българското правителство, е 50%. Защо точно 50% да е разумно, а пък примерно 20% или 70% да не е, не беше обяснено. От синдиката беше поставено условие парите, които МФ ще вземе от продажбата на ДЦК на Сребърния фонд, да не се използват за плащания по външния дълг. Как може да се осъществи това условие на практика, за да се отграничат тези приходи от другите приходи на МФ също не стана ясно.

Знаете ли, че: приходите в пенсионната система растат много по-бавно от разходите?

ИПИ / 23.03.2012
В периода преди кризата от 2009 г. пенсионната система в България се характеризира с хроничен дефицит от около 2-3% от БВП на година, който остава около и над 3% между 2006 и 2008 г. С настъпването на кризата, обаче, този дефицит се разширява двойно, до около 6% от БВП.

Шок & петрол*

23.03.2012
Цените на петрола (Брент) са нараснали с 14% от началото на годината. Колко лошо е това и колко лошо може да се стане? Съществува консенсус между анализаторите, че текущото покачване е продиктувано по-скоро от повишено търсене, отколкото от шок в предлагането: след мрачните данни за четвъртото тримесечие на 2011г. информационният поток е изпълнен с доста повече окуражаващи новини - по-добри от очакваното данни за активността в САЩ, напредък по отношение на кризата в еврозоната и устойчивостта в икономиката на Китай.