"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 16.03.2012

Стабилното нарастване на доходите на глава от населението през последното десетилетие в стандарти на покупателна способност предполага и подобряване на стандарта на живот на българина. Това подобряване, разбира се, е средна величина, която не показва какво е разпределението на доходите между отделните граждани или доходни групи и как то се е отразило на всеки от тях. Въпреки тези условности, БВП на глава от населението расте стабилно от 2000 г. насам с изключение на кризисната 2009 г., като де факто се удвоява за периода – от 5 400 евро в стандарт на покупателна способност (СПС) през 2000 г. на 10 700 през 2010 г.

На колко се осигуряват българите?

Петър Ганев / 16.03.2012
Темата за осигуряването на българите традиционно повдига интересни въпроси: Колко души са осигурени? На колко се осигуряват? Колко души се осигуряват на минимума и каква част от тях послъгват? Колко души се осигуряват на максимума? Има ли развитие през години и как се движат осигурените по доходни групи/интервали? Това са все теми, които отдавна ни вълнуват и ето, че сега вече разполагаме с официални данни от НОИ, които могат да хвърлят светлина върху някои от тези въпроси.

Знаете ли, че: дефицитът в пенсионната система е нараснал осем пъти между 2000 и 2010 г.

16.03.2012
Докато дефицитът в пенсионната система в периода 2000-2005 г. изглежда общо взето под контрол, това категорично не е вярно за периода 2006-2010 г., когато недостигът се увеличава с резки темпове. Влошаването на балансите на пенсионната система опровергава заложените цели на започналата през 2000 г. (и по-късно замразена) реформа, която предвиждаше системата да се консолидира и да стане устойчива в дългосрочен план. Към момента е ясно не просто, че тази цел не може да бъде постигна, а и че все повече средства на данъкоплатците се заделят за изплащане на пенсии.

Намиране на финансовата повратна точка*

Ричард Ран** / 16.03.2012
Въпреки окуражаващите данни за заетостта в САЩ от изминалата седмица, фискалната ситуация в САЩ и по-голямата част от останалия свят продължава да се влошава. Европейската централна банка обяви че икономиката на Еврозоната вероятно ще спадне тази година. Гърция окончателно и официално беше обявена във фалит миналата седмица. Ситуацията продължава да се влошава, а много наблюдатели смятат, че Гърция ще се нуждае от нов спасителен заем през следващата година. Следващия път данъкоплатците по света, а не частните банки, ще платят сметката. Положението в Португалия става все по-лошо с ускоряващо се темпо.

Параграф 22 с предложенията за реформа на земеделските субсидии

Николай Вълканов / 16.03.2012
Когато държавата се опита да регулира или да подпомага някой бизнес, често ставаме свидетели на абсурди. Сред последните предложения на Европейската комисия за промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 – 2020 г. е въвеждането на таван на директните плащания (т.е. ограничаване субсидиите за най-големите производители). Полагаемите се субсидии над 150 000 евро ще бъдат намалявани с 20% за сумата между 150 и 200 000 евро, с 40% - за сумата от 200 000 до 250 000 евро и със 70% - за сумата от 250 000 до 300 000 евро. Поставя се таван на плащанията от 300 000 евро, като от тях ще могат да се приспадат разходи за заплати и социални осигуровки за предходната година.

ЕЦБ, Драги, семки и бонбонки

Явор Алексиев / 16.03.2012
Докато „нестандартните” мерки на ЕЦБ се опитват да намерят своята обосновка в опитите за борба с кризата, кумулативният ефект от всички тях не е достатъчен, за да послужи за контрааргумент на обвиненията, че ЕЦБ си съчинява правилата на играта в движение.

Лекция на Калин Христов „Quo Vadis, Europe?”

16.03.2012
На срещата присъстваха близо 100 младежи от различни университети, които изслушаха лекция на Калин Христов (БНБ) за бъдещето на Европа под надслов „Quo Vadis, Europe?”