"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова / 17.02.2012

От години ИПИ проявява силни съмнения и често откровено е против идеите, излизащи от Тристранката. Причината – те вредят и пречат на всеки, който иска да работи. Те увеличават цената на труда, водят до безработица за определени групи, дават привилегии на малки групи за сметка на всички останали.

Накъде се насочва българската икономика?

Десислава Николова / 17.02.2012
Предварителните сметки на НСИ показват, че през последното тримесечие сме имали ръст от 0,4% спрямо предходното тримесечие, като интересното тук е, че нашата страна е отбелязала един от най-високите темпове на растеж на тримесечна база в ЕС (от данните, които има към момента, само Латвия ни изпреварва с ръст от 0,8%). Освен това ръстът на тримесечна база се засилва леко през последното тримесечие. От страна на предлагането (производството), двигателите на този растеж са индустрията и в по-малка степен - селскостопанският сектор.

Законопроект с конски мисли

Красен Станчев / 17.02.2012
„Разсъждения на сивата кобила”: като студенти така наричахме твърдения и текстове, които са неясни и по повод които не можеш да зададеш правилните въпроси, защото не говориш конски, а „кобилата” не говори човешки. Не знам дали тази фраза още се употребява, но си спомних за нея, когато прочетох доклада на комисията по земеделието и горите по повод законопроекта за виното и спиртните напитки. Аз все още не разбирам конски, но се научих да разпознавам философията на законодаването и законовите текстове.

Опитите на ЕК да подчини енергетиките на страните-членки продължават

Веселин Василев* / 17.02.2012
На 28-ми февруари в Комисията по промишленост, иновации и енергетика към Европейския парламент предстои поредният интересен вот. Във връзка с Третия енергиен пакет депутатите ще решават дали Европейската комисия да може да консултира държавите-членки относно договарянията им с трети страни, касаещи енергетика. Според проекторезолюцията всяка държава ще трябва да оповестява за съществуването, протичането и стартирането на междуправителствени споразумения в областта на енергетиката (независимо дали те са тайни), за да може ЕК да ги съобрази със законодателството и с интересите на ЕС.

Една трета от хората над 65 години са в риск от бедност

ИПИ / 17.02.2012
България е втората страна сред разглежданите европейски страни с най-голяма група лица над 65 г. в риск от изпадане в бедност. В тази позиция се намират 32% от всички българи над посочената възраст. Ясно е, че тази изключително неблагоприятна позиция се дължи на ниските пенсии на българските пенсионери, които не гарантират адекватни доходи на старини.

Обама няма план „Б”

Ричард Ран** / 17.02.2012
Президентът Обама наскоро представи новия си бюджет, който отново пренебрегва реалността. Той съдържа нов дефицит от един трилион долара, който предполага огромни увеличения в приходите, създадени от увеличаването на данъчната ставка за „богатите” и корпорациите. Обама знае, както знае и всеки друг, че Конгресът няма да одобри увеличението на данъците. Дори и да го направи, предвидените приходи няма да бъдат реализирани, защото „богатите” ще променят поведението си и ще намерят други начини да си набавят доходи, а икономическият растеж ще спадне, отразявайки се на данъчните постъпления.

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (10-16 февруари 2012)

17.02.2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, Законопроект за младежта, Закон допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Системата на ЕК за ранно предупреждение гледа назад

Калоян Стайков / 17.02.2012
Когато се изказваме скептично относно недомислени предложения на Европейската комисия (ЕК), това не е евроскептицизъм, а здрав разум. Поредното такова „недоносче” е публикуваният на 14 февруари доклад на ЕК за ранно предупреждение, който прави преглед на 10 макроикономически показатели и дава оценка дали някоя страна е застрашена от макроикономически дисбаланси. България попада в групата на страните, застрашени от такива дисбаланси, заедно с още 11 страни-членки.

Много закони, хилаво дете

Зорница Славова / 17.02.2012
Новият Закон за детето определя, задължава и принуждава родителите да изпълняват някаква измислена универсална визия за отглеждането и възпитаването на собствените си деца. Децата се разглеждат не като част от семейството, а като отделни субекти на държавна закрила. Като държавни деца. От Министерството на труда и социалната политика са решили, че са открили кой е най-подходящият начин за отглеждането на децата и са бомбардирали родителите с правила, стратегии, програми и инициативи.

Просто като фасул: Парите следват детето, а не издръжката на училищата

Петър Ганев / 17.02.2012
Проектът на нов закон за училищното образование бе представен тази седмица и предизвика вълна от коментари. В проектозакона са залегнали много текстове, които заслужават внимание, но една конкретна част намери място във водещите заглавия и предизвика полемика. Става дума, разбира се, за финансирането на образованието и по-специално на частните училища и детски градини. Тези разпоредби изправиха косите на левите „интелектуалци” и отприщиха нова вълна от антикапиталистически словоизлияния.

Гора под прицел

Николай Вълканов / 17.02.2012
От цялата сага, свързана с промените в Закона за горите, касаещи дърводобива, стана ясно едно – държавата, в лицето на земеделския министър Мирослав Найденов, силно желае да се върне в бизнеса. Зле прикрито под благовидния предлог за справяне с кризата с дървата за огрев, вкарването на държавните предприятия в добива на дървесина ще даде възможност за повече злоупотреби в горските стопанства (предвид по-големият интерес) и пряка намеса на пазара на дървесината

Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011)

ИПИ / 17.02.2012
Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Одитните доклади на Сметната палата дават полезна и ценна информация, която позволява да бъде оценена ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането на отделни дейности и програми. Третото издание на настоящето изследване допълва първото (от 2008 г.) и второто от (2011 г.) с нови 109 доклада. Така обновеният анализ включва 697 одита и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година.