"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 10.02.2012

Вече стана традиция стенограмите от заседанията на Министерски съвет да се използват за обръщение към народа от страна на управляващите. Почти във всяко заседание, някъде между точките, които се гласуват в оперативен порядък (тоест без обсъждане), се вмъква и някоя реч на министър-председателя, която често задава съвсем нова тема в общественото пространство и отлежава там на спокойствие през уикенда. Това се случи и на последното заседание, като речта нормално бе посветена на водното бедствие в страната. Тук обаче ще разгледаме предходната реч на министър-председателя на тема спестовността и мързела на българите.

Временна заетост – да, ама друг път

Веселин Василев* / 10.02.2012
Временната заетост е все още недостатъчно навлязла като явление в България. Причините за това са много. От една страна, това е ниската цена на труда. Тя не създава достатъчно мотивация, интерес и ангажираност у евентуалните наети. Комбинирана с особеностите на българския мениджмънт – слабостта в планирането и разделението на труда, както и във формулирането на ясни задачи и функции за персонала, правят постоянната заетост много по-атрактивна за предприятията.

Данък върху финансовите сделки в Европа е нежелателен*

10.02.2012
Въвеждане на европейски данък върху финансовите сделки (financial transaction tax, FTT) е нежелателно. Едва ли такъв данък ще неутрализира спекулативното поведение на пазара. Също така, настоящото предложение ще забави икономическия растеж. DNB (De Nederlandsche Bank) изчислява, че FTT ще причини на холандските банки, пенсионни фондове и застрахователи загуби за 4 млрд. евро годишно.

Интелектуална и политическа корупция*

Ричард Ран** / 10.02.2012
Държавната корупция може да приема много форми. Последната седмица повечето от тези форми могат да се забележат в действията на администрацията на Обама – от държавни служители, вземащи обикновени подкупи през потулване на гафове, използване на пари от фиска за заплащане на политически поддръжници и използване на държавни прокурори за преследване на врагове до провал в изпълнението на делегираните от гражданите задължения, като не се прави анализ на разходите и ползите от отделни действия.

МФ и банковите лихви – играчка-плачка

Калоян Стайков / 10.02.2012
След като стана ясно, че Министерството на финансите (МФ) обмисля използването на средства от Сребърния фонд за изплащането на дълг, самият министър хвърли поредната недомислена идея в публичното пространство. Както стана ясно, министерството не се е отказало от похода срещу „високите” банкови лихви и вече е подготвило конкретни предложения за законови мерки, които в крайна сметка да намалят цената на кредитите. В рамките само на две седмици от МФ решиха да променят не само предназначението на средствата в Сребърния фонд, но и дейността на самото си ведомство, която според тях би следвало да включва и провеждане на квази-парична, както и търговска политика на отделните банки.

Министерски съвет защити одиторите

Петър Ганев / 10.02.2012
Преди няколко седмици направихме очерк на противопоставянето на две работни групи за българската позиция в ЕС за счетоводните изисквания към малките предприятия (виж „РГ 27 Vs РГ 15”). Още тогава отбелязахме, че най-спорният въпрос е за задължителния одит на малките предприятия, като отчетохме опасността одиторите да наложат своето мнение и да защитят бизнеса си. Ето че тази седмица въпросът стигна до Министерски съвет и влиянието на одиторите е лесно видимо в стенограмата от заседанието.

Знаете ли че: средната ефективна възраст на пенсиониране е 57 години?

10.02.2012
Разбивката на ефективната пенсионната възраст по групи пенсионери разкрива причините за това разминаване. Обяснението се крие в многото изключения от общия случай за пенсиониране, а именно в значителния брой получатели на инвалидни пенсии и категорийни работници, които се пенсионират по-рано. Пенсионерите с инвалидна пенсия за трудова злополука и професионална болест се пенсионират най-рано през последните години, като тяхната ефективна пенсионна възраст е 46,2 години през 2010 г.

Бъдещето на парите*

Ричард Ран** / 10.02.2012
Ще просъществува ли еврото? Световната дългова криза води до задълбочаващ се паричен хаос. Европа е в най-лошата си форма, но дълговите и паричните проблеми могат да се забележат почти навсякъде по света. Като икономист, който често е писал за пари, аз се чувствам леко засрамен от това колко малко напредък имаме с „парите”.

Покана: Предпремиера на книгата на Вацлав Клаус - „Евроинтеграция без илюзии”

10.02.2012
Най-новата книга на Вацлав Клаус - „Евроинтеграция без илюзии”, ще бъде представена от Здравко Попов – посланик на Република България в Чешката република, Аделина Марини от сайта erinside.eu и Петър Ганев - старши икономист от Института за пазарна икономика. Представянето ще се проведе на 16 февруари (четвъртък) от 18.00 часа.