"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 03.02.2012

Сценарият, при който МФ използва някаква част от парите на Сребърния фонд, за да финансира дълговите си плащания, е съвсем реален. Това е сценарий, наподобяващ случките с резерва на здравната каса и личните партиди в професионалните пенсионни фондове. Наличието на някакъв ресурс не може автоматично да оправдае неговото използване за всяка, било то и най-належащата, нужда на държавата. Изплащането на дълг с парите от Сребърния фонд би означавало подмяна на идеята за неговото съществуване и превръщането му в нещо като втори НОИ – няма пари, но има обещание, че ще има пари като потрябват.

Субсидиите за тютюн трябва да спрат

Николай Вълканов / 03.02.2012
Фонд „Тютюн“ най-сетне ще бъде закрит, а заедно с него нормативно се слага край на редица вредни практики - разпределението на квоти за производство, регулирането на изкупните цени, премирането и безвъзмездното предоставяне на семена на производителите на тютюн. Добрата и дългоочаквана новина дойде в сряда, но веднага стана ясно, че помощите за тютюнопроизводителите най-вероятно ще продължат и през 2013 г.

Знаете ли, че: пенсионерите получават пенсии все по-дълго?

ИПИ / 03.02.2012
Графиката показва, че при трите основни групи пенсии продължителността на получаване на пенсия се увеличава постоянно и значително през последните 18 години. Изключение правят единствено пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, където има спад от 12% или тези пенсионери средно получават пенсия с 1,4 г. по-малко спрямо 1992 г.

Младите хора и NEET в Европа*

03.02.2012
В исторически план безработицата сред младежите е по-податлива на промени в БВП, отколкото общата безработица. Поради тази причина в периоди на рецесия младите хора са особено уязвими: те са често първите, които излизат и последните, които влизат в трудовия пазар, тъй като трябва да се конкурират с други безработни с повече трудов опит при пазар с по-малко работни места. В контекста на данните от Евростат за 2011г. младите хора в Европа са били засегнати особено тежко от рецесията по отношение на техните перспективи за заетост.

Инициатива за свободна и просперираща Европа

ИПИ / 03.02.2012
ИПИ се присъедини към Инициативата за Свободна и просперираща Европа (ИСПЕ) - неформална, неполитическа група от европейски мозъчни тръстове и други неправителствени организации, хора от бизнеса и други сфери, както и граждани. ИСПЕ работи за привличане на вниманието към рисковете и унищожителните последствия от настоящите и планираните опити да се разреши дълговата криза чрез увеличаване на политическата и икономическата централизация при вземането на решения в Брюксел:

Неадекватни стимули за инвеститорите? Имаме и други!

Калоян Стайков / 03.02.2012
Идеята зад планираните промени в Закона за насърчаване на инвестициите много прилича на една мисъл на амерканския комик Граучо Маркс – „Това са принципите ми! Ако не ви харесват, имам други.“ Това не е преувеличение, тъй като основният аргумент за промяна на закона беше представен по време на кръгла маса и гласеше: „сегашните преференции за инвеститорите вече не са толкова атрактивни“.

Ще успее ли НОИ да пребори “фиктивните”?

Явор Алексиев / 03.02.2012
Проблемите в системата за подпомагане на хората с увреждания се трупаха с години – къде заради неадекватен контрол, къде заради неефективно законодателство. През последните няколко месеца, обаче, се появиха индикации, че някой, някъде поне се опитва да прави нещо по въпроса.

Детерминанти на инфлацията в еврозоната: Ролята на институциите*

03.02.2012
След въвеждането на еврото страните от периферията поддържат големи и устойчиви инфлационни различия спрямо средната стойност за еврозоната. Инфлационните различия в периферните страни се натрупват като загуба на конкурентоспособност, поставяйки под натиск търгуемия сектор на тези икономики и баланса по текущата сметка.

Смешно, но трагично

Красен Станчев* / 03.02.2012
Основният аргумент в полза на „Белене” е, че в строителството щели да бъдат ангажирани пряко или непряко около 40 хиляди души за период от 6-8 години. Този довод се повтаря вече четири-пет години, но никой не е обяснил как е направена сметката. Приемам обаче за момент, че тя е вярна. Тогава излиза, че прекият разход на българските потребители на електроенергия и данъкоплатци е 0,56 милиона лева на едно работно място.

Странното чувство за справедливост на Обама*

Ричард Ран** / 03.02.2012
Според президента е „справедливо” всеки да трябва да плаща по-високи данъци или да има достъп до по-малко държавни услуги, за да може да е сигурно, че получаващите по-високи доходи ще могат да плащат по-високи данъци за това, че рискуват своя капитал или създават работни места. Това е може би най-доброто обяснение за икономика от типа на „Алиса в страната на чудесата”.