"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 22.12.2011

Ако се погледнат прогнозите на МВФ, Европейската комисия, ОИСР, ЕБВР и повечето инвестиционни банки, нищо добро. Следващата година най-вероятно ще е по-лоша от настоящата за България, поне ако се изхожда от прогнозите за региона на еврозоната и широкия ЕС, от които икономиката на страната зависи в най-голяма степен. Както правителството, така и всички останали трябва да запазим коланите си затегнати, ако искаме да преминем и през новата рецесия без дълбоки белези. А очакванията за възобновяване на високия растеж, инвестициите и вътрешното потребление ще трябва да оставим настрана поне за още една година.

Безсилна ли е Европа срещу понижаването на кредитните рейтинги?

Явор Алексиев / 22.12.2011
Надигналата се вълна от ревизии на кредитния рейтинг на редица европейски държави и финансови институции предизвика разгорещени дебати относно обективността и надеждността на кредитните рейтинги като инструмент за насочване на инвестиционната политика и определяне на платежоспособността. Донякъде парадоксално, агенциите за кредитен рейтинг в момента са критикувани, че правят това, за което бяха критикувани, че не са правили в годините преди кризата.

Използване на информационно-комуникационните технологии и е-правителството в България

Даниел Георгиев* / 22.12.2011
България все още е под средното ниво на ЕС за извършване на обмен на инфомация и услуги с публичната администация (електронно правителство). Този обмен е пряко свързан с намалението на правителствените разходи, по-лесното извършване на всякакви административни услуги и съкращаване на сроковете им. Други фактори, пряко свързани с е-услугите, са ограничаването на корупцията и улеснението за правене на бизнес.

Фискалните правила в България трябва да са по-строги

Калоян Стайков / 22.12.2011
Законът за държавния бюджет на България за 2012 г. беше приет, но дебатът около фискалната политика както на страната, така и на останалите членки на Европейския съюз (ЕС) изглежда ще продължи и в първите месеци на следващата година. След срещата на Европейския съвет на 8-9 декември тази година, един от основните ангажименти на страните-членки на еврозоната е въвеждането на строги фискални правила на конституционно или еквивалентно ниво в тези страни.

Недомисленото европейско финансиране на МВФ

Калоян Стайков / 22.12.2011
На срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз (ЕС) на 8-9 декември беше постигнато съгласие страните-членки на Съюза да решат до 10 дни дали да предоставят допълнителен ресурс на Международния валутен фонд (МВФ), което би увеличило средствата, с които разполага фондът, с до 200 млрд. евро. Предвид напускането на срещата от страна на английския премиер, още тогава беше под съмнение дали Великобритания ще осигури средствата (говореше се за 30 млрд. евро). Две седмици след срещата постигането на общата цел изглежда още по-малко вероятно.

Митът за правителствените разходи и създаването на работни места*

Ричард Ран ** / 22.12.2011
Ако допълнителното държавно харчене можеше да създаде повече работни места, би било редно да се очаква, че в дългосрочен план социалистическите или полу-социалистиески икономически режими ще имат пълна заетост, а развитите икономики, функциониращи в условията на по-малък правителствен сектор, ще имат по-висока безработица. Отново емпиричните данни показват обратното.