"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 16.12.2011

През последните дни упорито се коментира т. нар. план за спасяване на еврото и позицията на България. Доколко ще бъде приложен и дали ще бъде успешен този план е водещият въпрос, но също толкова важно е и какво се случва с визиите за Европа. В дългосрочен план често дебатът за визиите се оказва по-важен от конкретния дебат по съответния проблем.

Затягането на контрола върху инвалидните пенсии е по-нужно от всякога

Явор Алексиев / 16.12.2011
По всичко личи, че догодина ще станем свидетели на поне някакъв опит за затягане на контрола върху отпускането на инвалидните пенсии и добавките за социална интеграция на хората с увреждания. Налице са няколко ключови фактора, които правят 2012 г. особено решителна за по-нататъшното развитие на системата за подпомагане на хората с увреждания и подчертават нуждата от спирането на злоупотребите в нея.

Правителство, инвестиции и гражданско общество*

Красен Станчев / 16.12.2011
Не просто е глупаво, но е вредно да се спират инвестиции в години като 2011-а. Чуждестранните инвестиции спрямо добрите години са намалели повече от десет пъти, а вътрешните - с почти една трета. Безработицата расте и почти всички съсловия искат правителството да вземе пари от другите, за да ги даде на тях самите.

Как влияе рязането на разходи върху изборните резултати*

16.12.2011
Наскоро беше публикувано изследване на Алберто Алесина, Дориан Карлони и Джампаоло Лече със заглавие „Електорални последствия от големи фискални корекции”. В него авторите оспорват тезата, че големите намаления на бюджетните дефицити (за които е използван терминът „фискални корекции”) водят до влошен изборен резултат за политическите партии, които управляват по време на прилагането им.

Кои от законопроектите, внесени през тази седмица в парламента, трябва да се разглеждат (12-16 декември 2011)

Петър Пенев* / 16.12.2011
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър и др.

Бизнесът има абсурдни предложения към правителството

Калоян Стайков / 16.12.2011
На годишната среща между бизнеса и правителството, някои фирми в лицето на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) направиха предложения за подобряване на пазарната среда в страната. Като цяло инициативата заслужава похвала заради стремежа на бизнеса да се опитва да подобри средата, в която работи, поне що се отнася до това, което е в компетенциите на управляващите. За съжаление, обаче, станахме свидетели на открито лобиране за интересите на отделни групи и отправянето на не едно или две искания, които, ако бъдат изпълнени, ще облагодетелстват шепа фирми за сметка на всички останали.

За смисъла от налагане на вето

Анна Цветкова* / 16.12.2011
На 8 декември от Народното събрание беше приет Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г., а на 11 декември г-н Президента упражни своето право на отлагателно вето. И тъй като всяко подобно решение трябва да бъде придружено от мотиви, нека се фокусираме върху това, с което не е съгласен настоящият президент.

Бизнесът няма нужда от стимули, а от по-малко тежести*

Калоян Стайков / 16.12.2011
Темата за това как да се помогне на реалната икономика в условията на криза е изключително актуална. Но вместо управляващите да се чудят какви финансови или процедурни стимули и бонуси да предоставят на бизнеса, би било по-добре да се замислят как да му пречат по-малко.

Как ще приключи дълговата криза*

Ричард Ран ** / 16.12.2011
Миналата седмица започна да става все по-ясно как ще приключи дълговата криза и това няма да бъде приятно. Последното лицемерно решение е големите, „отговорни” страни да настояват за по-голяма фискална отговорност от страна на по-малките и предполагаемо „по-малко отговорни” държави.