"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 09.12.2011

Оставяйки настрана, че всяка среща на върха на лидерите на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) за справяне с дълговата криза в еврозоната води в най-добрия случай до половинчати решения, предложенията изглеждат все повече политически и по-малко икономически. Като че ли целта за водене на преговори не е справяне с наследствени трудности в структурата на еврозоната, а за възползване от създалата се ситуация и извличане на възможно най-големи ползи за отделните страни. В най-обобщен вариант Германия иска строги правила и ограничаване на разходите за труд, Франция иска уеднаквяване на данъчно законодателство, а Великобритания иска да си върне част от суверенитета, който е отстъпила на ЕС.

Министерство на вътрешните работи – приоритет на българския данъкоплатец

Боряна Даскалова* / 09.12.2011
Тази седмица отново се доказа, че опазването на вътрешния ред и сигурност на българите, за коетo отговаря Министерство на вътрешните работи, е Главният приоритет на българското правителство. Защо ли? Далеч не е защото България подобрява мястото си в международните класации по този параграф, нито пък е защото българите се чувстват по-сигурни на улицата.

Държавата си измисли нова и неприсъща роля

Калоян Стайков / 09.12.2011
Не ѝ стига на държавата, че още е вкопчена в немалко държавни компании и активи, ами сега предлага частни собственици да искат разрешението ѝ при продажба на „важни активи в страната”. Изглежда понятието „частна собственост” е променило значението си през последната седмица...

Демокрация срещу бюрокрация*

Ричард Ран ** / 09.12.2011
Финансовата криза в Европа доведе до назначаването на нови министър-председатели в Гърция и Италия, в действителност от германците и французите, а не чрез избирателните урни в Гърция и Италия. Това повдига следния въпрос: „Възможно ли е да има едновременно бюрократично устроена социална държава и демокрация, която защитава личните свободи?”

На кои данни за БВП да вярваме?

Десислава Николова / 09.12.2011
Последните данни за БВП, които статистиката публикува, отново хвърлиха в смут не един или двама анализатори на българската икономика. Според традицията предварителните данни за БВП през третото тримесечие са малко по-добри от по-рано публикуваната експресна оценка. Докато експресната оценка показваше 0% ръст на икономиката през 3-тото тримесечие спрямо предходното и 1,3% ръст спрямо година по-рано, то предварителните данни показват съответно растеж от 0,3% на тримесечна база и 1,6% на годишна база. Важно е да се отбележи, че цитираните числа представляват сезонно изгладени данни.

Как по-точно ЕС „забрани” непокритите суапове за кредитно неизпълнение

Явор Алексиев / 09.12.2011
Гласуваният преди месец от Европейския парламент регламент за ограничаването на късите продажби и търговията със суапове за кредитно неизпълнение, (т.нар. credit default swaps) за пореден път демонстрира хроничната неспособност на европейските лидери да реализират на практика предварително заявените си намерения си по даден въпрос.

Ефекти от облагането с ДДС в ЕС

Петър Пенев* / 09.12.2011
В началото на тази седмица Институтът за фискални изследвания, в ролята си на външен консултант, публикува изследване, направено по поръчка на Европейската комисия, което прави цялостен преглед на ефектите от реда и процедурите, чрез които се администрира системата за облагане с ДДС в ЕС. В него се разглеждат ефектите, които облагането с ДДС има върху функционирането на общия пазар, върху ефективността на отделните пазари в страните членки, както и върху осигуряването на конкуренция между отделните стопански субекти.