"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 02.12.2011

Въпреки че е рано да се радваме за пенсионната реформа, докато не я видим обнародвана в Държавен вестник, най-накрая нещо се случи – бюджетната комисия гласува на второ четене увеличаване на пенсионната възраст и изисквания трудов стаж с по 4 месеца от 2012 г. Още по-добрата новина е, че по-високата пенсионна възраст ще важи за всички категории труд, а не само за най-масовата III-та категория, както искаха синдикатите.

Девет въпроса за девети декември

Явор Алексиев / 02.12.2011
Преди няколко дни, в сянката на надвисналата над континента рецесия, беше определена поредната заветна дата за разрешаването на дълговата криза. Независимо какви решения бъдат взети по време на срещата на върха на 8 и 9 декември в Брюксел, те ще трябва да дадат еднозначен отговор на някои отдавна отлагани въпроси.

България – първенец по разходи за сигурност и отбрана

Боряна Даскалова* / 02.12.2011
Тази седмица за първи път Националният статистически институт (НСИ) изнесе данни за броя на наетите лица в администрацията на изпълнителната власт на централно и местно ниво за месеците юли, август и септември. Лицата по трудово или служебно правоотношение, работещи в държавните структури, са 97 204 през септември – последният отчетен месец. Работещите в администрацията на изпълнителната власт възлизат на 17% от броя на всички заети в обществения сектор.

Данъчната политика на феята на зъбките

Ричард Ран ** / 02.12.2011
Някои вярват във феята на зъбките, други смятат, че данъчните увеличения за богатите са решението, а не част от проблема. И в двата случая вярващите са загубили връзка с действителността. Политиците и медийните представители, които защитават по-високите данъци, може да вярват във феята на зъбките или да знаят истината, но те защитават тезата си като начин за получаване на власт или просто от завист.

Приватизацията – три напред, две назад

Десислава Николова / 02.12.2011
Крайно време е да се предприеме почистване на авгиевите обори, в които се е превърнал забранителния списък, с цел той да се сведе само до стратегически инфраструктурни обекти и обекти от значение за националната сигурност, за които е решено, че приватизацията не е политически целесъобразна.

КТД в БДЖ – без коментар

Петър Ганев / 02.12.2011
Събитията от последната седмица потвърдиха тезата, че стачката в БДЖ не е толкова заради съкращенията, а по-скоро поради конкретни спорни текстове в новия колективен трудов договор (КТД).

Има ли връзка между икономическото развитие и размера на правителството?

Петър Пенев* / 02.12.2011
При анализа на ефекта от размера на правителствените разходи в двете обособени групи на автократични и демократични страни се достига до извода, че по-големият размер на публичния сектор оказва значително повече негативно влияние в автократичните държави. Освен това при сравнение между развиващи се и развити страни, големината на държавния дълг има по-силно изразен негативен ефект за първата група.

Семинар: „България в международните класации”

02.12.2011
На 28 ноември 2011 г. в х-л „Радисън” се проведе семинар на ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман”. Взимайки повод от актуалните събития в държавата, семинарът се фокусира върху теми като пенсионната реформа, стачката в БДЖ и реформата във висшето образование.