"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Синдикална демокрация

Петър Ганев / 25.11.2011
През последните дни синдикалното опълчение в страната започна да извира отвсякъде – не се движат влакове, сипят се заплахи и се готвят протести, а синдикалните лидери са на турне при депутати, министри и разбира се, премиера. В основата на напрежението е предложението за покачване на пенсионната възраст – тема, която синдикатите считат за своя и не признават правото на други да разсъждават по нея.

Износът на електричество през погледа на българската преса

Красен Станчев / 25.11.2011
Данните на НСИ за производството на електричество показват, че около 18,5% от брутното електропроизводство е било изнесено през 2010 г. Ако очакванията се сбъднат, това ще означава, че износът на енергия за 2011 г. ще достигне 20% от брутното производство. Тези исторически данни, както и очаквания за бъдещето позволяват да се направи заключението (или по-скоро потвърждават предишни оценки, включително и от ИПИ), че не е необходим строежът на нови мащабни производствени мощности като ядрената електроцентрала в Белене.

Ще се справят ли българските банки без помощ отвън?

Даниел Георгиев* / 25.11.2011
Видно е, че банковият сектор в България не изпитва трудности в поддържането на минималните нива, като дори се наблюдава задържане на капитал, който не се отпуска за кредити. Това може да се дължи на прекалена предпазливост или високи изисквания за отпускане на кредит в кризисен период.

Да накараш парите да изчезнат*

Ричард Ран ** / 25.11.2011
Големите световни правителства са в процес на унищожаване на стойността на парите, които техните граждани притежават.

БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КЛАСАЦИИ 2011

ИПИ / 25.11.2011
На 22 ноември 2011 г. в пресклуба на БТА беше представено третото издание на прегледа “България в международните класации”, което показва как държавите по света се справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. България трябва да научи важни уроци и от добрите, и от лошите примери. Най-обхватните девет международни индекса предоставят обективна и сравнима база за работещите политики, които водят до растеж и богатство.

Кои законопроекти, от внесените в Парламента, трябва да се разглеждат (21 – 24 ноември 2011)

Петър Пенев* / 25.11.2011
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, Законопроект за забрана за проучване и добив на шистов газ, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законопроект за изменение на Закона за собствеността

Независимо как се наричат, еврооблигациите не са изход

Калоян Стайков / 25.11.2011
Тези дни изглежда Европейската комисия (ЕК) се изживява като маркетингова агенция – опитва се да продаде неработещ продукт само като му смени името. Става въпрос за еврооблигациите и за да не се бъркат с вече съществуващи облигации със същото име, Комисията им дава гръмкото звание „облигации на стабилността” (Stability Bonds).

Трябва ли да бъдат увеличени студентските такси?

Анна Цветкова*, Десислава Николова / 25.11.2011
Увеличаването на размера на таксите би трябвало да доведе до повишаване на качеството на образование. Приема се, че както студентите, така и преподавателите, ще започнат да се отнасят по-отговорно към това, което вършат в университета - студентите, защото ще дават повече пари, а преподавателите, защото ще се чувстват „длъжни” да повишат нивото на преподаване.

Защо икономиката расте, а безработицата не намалява?

Боряна Даскалова* / 25.11.2011
Очевидно прогнозите на Министерство на труда и социалната политика за положителен ръст на заетостта за 2011 г. са пред пълен провал, имайки предвид, че за последното тримесечие на 2011 не сме и няма да преживеем някакъв икономически бум и съответно масово откриване на работни места.

Покана за семинар: „България в международните класации”

25.11.2011
Семинарът е насочен към младите хора и има за цел да представи развитието на България в последните години, както и какви конкретни реформи могат да се предприемат. Събитието ще се проведе на 28 ноември 2011 г. от 18:15, в хотел "Радисън".