"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет 2012: Бюджетът има нужда от повече реализъм и реформи

Десислава Николова / 18.11.2011
Въпреки задълбочаването на дълговата криза в еврозоната и все по-реалните рискове от нова рецесия в ЕС следващата година, гласуваният от Парламента бюджет залага очакван ръст от 2,9% за 2012 г. Както писахме и преди няколко седмици, очакванията за този ръст изхождат от неоснователен оптимизъм. Контрастът между това, което прогнозира правителството и значителния риск от нова рецесия в ЕС и България догодина, се увеличава с всеки изминат ден.

Алтернативен бюджет 2012: Фискален борд / пенсионна реформа

Калоян Стайков / 18.11.2011
Един показател, който все по-често се чува напоследък е първичният бюджетен баланс. Той изключва разходите за лихви и показва какво е състоянието на фиска, ако държавата нямаше дълг. Дори и най-добре представящите се държави обаче имат дългове и е добре първичният баланс да е положителен, за да могат спокойно да се обслужват лихвите по тези дългове.

Спад на доверието в демократичните и пазарни структури

Боряна Даскалова* / 18.11.2011
Тази седмица Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) публикува годишния доклад за 2011 г. „Кризата и преходът през погледа на хората”, в който отново акцентът пада върху глобалната икономическа криза и последиците сред държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Общността на независимите държави (ОНД).

Студентското кредитиране - новият държавен ангажимент

Емилия Шехтова / 18.11.2011
Опитът на САЩ показва, че държавното гарантиране на студентските кредити може да има крайно неблагоприятни последици върху публичните финанси. Утвърждаването на тази практика постепенно води до увеличаване на цената на образованието, а в последствие и до нарастването на размера на заемите, които студентите трябва да теглят, а държавата да гарантира.

Кои законопроекти, от внесените в Парламента, трябва да се разглеждат (9 ноември – 16 ноември 2011)

Петър Пенев* / 18.11.2011
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи, Законопроект за управление на отпадъците, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Седми семинар на Клуба на икономическите журналисти

18.11.2011
На 24 ноември 2011 г. ще се проведе седмия и последен за тази година семинар на Клуба на икономическите журналисти. Темата на семинара е "България и еврото", а лектори ще бъдат икономистите Десислава Николова и Калоян Стайков.

Алтернативен бюджет 2012: Държавен бюджет по време на криза

Петър Ганев / 18.11.2011
Опитът от последните три години показва, че политиката на дефицитно харчене и отлагане на реформи не работи. За периода 2009-2011 бяха натрупани дефицити за над 5 млрд. лв., които стопиха фискалния резерв и не стимулираха икономиката. Говореше се постоянно за реформи, но стъпките бяха или плахи, или отложени във времето – например пенсионната реформа. Всеки опит за промяна бе посрещан на нож и определян като едва ли не скандален, нещо, което наблюдаваме и през текущата година.

Покана за пресконференция на тема: Икономика на здравия разум - реформи за конкурентоспособност и растеж

ИПИ / 18.11.2011
На пресконференцията ще представим нашите виждания как може да се постигне по-висок растеж и по-голяма заетост в България и ще представим третото издание на "Преглед на мястото на България в международните класации". Заповядайте в пресклуба на БТА на 22 ноември 2011 г. (вторник) в 11.00 часа.

Проектозакон за бюрокрацията пред младежта

Даниел Георгиев* / 18.11.2011
В началото на месеца от Министерството на образованието, младежта и науката публикуваха проектозакона за младежта. Той следва принципите на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и е опит за хармонизация с европейските програми в областта.

Богат Китай, беден Китай*

Ричард Ран ** / 18.11.2011
В Китай безспорно има по-голяма средна класа и по-висок стандарт на живот в сравнение с която и да е европейска страна и дори Япония. Изостава единствено от САЩ. Въпреки това, повече от 80% от китайския народ все още не е усетил ползите от този просперитет.

Покана за участие в международен семинар

ИПИ / 18.11.2011
„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”, 20-27 февруари 2012, Велинград, България