"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 11.11.2011

За девета поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи алтернативен държавен бюджет с ниски данъци. В традиционното вече събитие ще разгледаме следните въпроси: Как трябва да изглежда държавният бюджет предвид на проблемите в Европа и опасностите от нова рецесия? Какви са наложителните реформи и възможности за оптимизация на публичния сектор? Необходими ли са фискални правила в Конституцията? Какво (не) се случи с пенсионната реформа и какви са алтернативите?

Инвеститорите не искат „бонуси”, а сигурност

Калоян Стайков / 11.11.2011
От началото на икономическата криза обемът на преките чужди инвестиции намаля в пъти от над 30% от БВП през най-добрата за инвестиции 2007 г. до очаквани 2,1% от БВП за 2011 г. в най-добрия случай. В същото време инвестициите в основен капитал намаляват през последните две години и за първото полугодие на 2011 г. Явно тези неблагоприятни тенденции са дали повод на Българската агенция за инвестиции отново да започне да мисли какво може да се направи, за да привлечем повече инвестиции.

Бюджетът на съдебната власт – уроци по прогнозиране и отчетност

ИПИ / 11.11.2011
В периода от 2005 до 2009 година бюджетът на съдебната власт нараства с 90,4% - от 230 до 438 милиона лева. Това е огромно повишение, което не е съпътствано от подобряване на ефективността на правораздаването в България.

Присъединяване към хора за сътрудничество в данъчната област*

Ричард Ран ** / 11.11.2011
На какъв ли натиск трябва да си подложен, за да продадеш своята интелектуална почтеност? Тези, които са отговорни за развитието и насърчаването на разумни публични политики, са изложени на непрестанен натиск от политическата класа, за да служат по-скоро на нея, отколкото на обществото.

Лесно ли е да си майка в България

Зорница Славова / 11.11.2011
Напоследък покрай обсъжданията и решението за вдигане на обезщетенията за гледане на дете до 2 години от 240 до 270 лв. темата за майчинството стана особено актуална. Още повече дебати се разразиха и след предложението на ИПИ за намаляване на дните платен отпуск при по-дълъг болничен или майчинство.

Представителност на синдикати и работодатели в ЕС

Анна Цветкова* / 11.11.2011
Наскоро в публичното пространство бяха представени промени в Кодекса на труда, част от които целят да усъвършенстват критериите за представителност на сдиндикалните организации и организациите на работодателите. Предвид сериозното участие на синдикатите и работодателските организации в изработването на икономическите политики посредством тяхното представителство в т.нар. Тристранка и законовото изикване за консултиране с тях на редица правителствени политики и решения, въпросът за представителността на тези организации заслужава сериозно внимание.

Зрънце (без)помощ

Боряна Даскалова* / 11.11.2011
През изтеклата седмица държавата бе отново разтърсена от поредните стачки, породени от дебатите за Държавния бюджет за 2012 година. Емоциите ескалираха до такава степен, че дори се „поискаха” главите на някои от държавниците. В конкретния случай става дума заплахите от протест на зърнопроизводителите заради съкращаването на средствата в държавния бюджет към Фонд „Земеделие”.