"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Демокрацията и финансовите колапси

Петър Ганев / 04.11.2011
Пречи ли демокрацията да се отговори адекватно на кризата? Това е въпрос, който все по-често изниква покрай проблемите от двете страни на океана и особено покрай последните събития в съседна Гърция. Тезата е горе-долу следната „всички знаем какво трябва да се направи – да се вземат навременни и често непопулярни решения, но демократичните процеси го правят невъзможно или поне чувствително забавят решенията”.

Икономически императиви на политическата несигурност

Явор Алексиев / 04.11.2011
Инвеститорите няма лесно да възвърнат вярата си в „единната и хомогенна” Европа. Докато европейските политици залитаха от план към план и през месец „се разбираха да се разберат”, пазарите системно раздробиха рисковия профил на съюза.

Б.(юджетът) Н.(е) Р.(аботи)

Петър Пенев* / 04.11.2011
С внасянето на законопроекта за бюджет 2012 както всяка година редица първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства обявиха в медиите, че намаляването на бюджетите им (или дори задържането им на нивата от 2011 година) ще направи невъзможно нормалното им функциониране. Такава е позицията и на Българското национално радио, чиято държавна субсидия е намалена със 7 милиона лева – от 49 на 42 милиона.

Ран: “Уилям Нисканен - мъдър и принципен”*

Ричард Ран** / 04.11.2011
Ако бяхме послушали неговите препоръки, САЩ и останалата част от света можеше да не се намират в настоящата бъркотия. На 26 октомври 2011 светът загуби един от своите най-мъдри, компетентни и принципни икономисти – Уилям Нисканен.

Кои законопроекти, внесени през тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (31 октомври – 04 ноември 2011)

Петър Пенев* / 04.11.2011
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.

Система за социална защита – щедрост без граници

Десислава Николова / 04.11.2011
Тези дни НСИ публикува интересна статистика за баланса на нашата т.нар. система за социална защита (social safety net)[1]. На пръв поглед системата изглежда финансово стабилна и здрава, ако се съди по общия й положителен баланс, който дори нараства за разглеждания период между 2005 и 2009 г. Невероятно, но излишъкът в системата достига над 1 млрд. за 2009 г.! Един втори поглед разкрива, обаче, сериозните и хронични финансови проблеми на системата, а именно, нейното все по-голямо разчитане на директни трансфери от държавния бюджет.

Европейският фонд за финансова стабилност (ЕФФС): Потенциал за парламентарно противопоставяне и политически риск*

04.11.2011
Дори след приемането на реформирания ЕФФС, някои проблеми все още остават неразрешени. Фактът, че националните парламенти на държавите-членки на Еврозоната имат различни правомощия при вземането на решения крие висок потенциал за противопоставяне на ЕФФС. Но може ли това да доведе до повишаване на политическия риск?

Четири причини, поради които Кейнсианците продължават да грешат*

Алън Х. Мелцер** / 04.11.2011
Защо реакцията на икономиката след увеличаването на правителствените разходи е толкова различна от тази, предвидена в кейнсианските модели? Какво липсва в моделите, за да бъдат прогнозите им толкова неточни? Това трябва да са въпросите, задавани както от поддръжниците, така и от противниците на високите правителствени харчове.