"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 21.10.2011

Изборите наближават и се надяваме, че ще намерите човек, идея и причина да гласувате в неделя. Интересно нещо се случва в последните дни. Въпреки силно ограничените правомощия на българския президент, забелязахме, че и тримата основни кандидати споделят нещо общо.

Причина ли е минималната заплата за високата младежка безработица

Емилия Шехтова / 21.10.2011
Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2011 г. броят на безработните младежи (15 – 24 навършени години) продължава да расте и е 60000 (при 58 000 за същия период на 2010 г.). Коефициентът на младежка безработица е 25,3%, съответно 26,1% при мъжете и 24,3% при жените. Тревожен е фактът, че почти всеки четвърти млад българин е безработен.

Бюджет 2012*

Петър Ганев / 21.10.2011
Фискалната позиция на страната най-вероятно ще остане стабилна, като заложеният дефицит за 2012 г. се очертава до 1,5% от БВП – т.е. около 1,2 млрд. лв., които ни разделят от балансирания бюджет. Вече се прокрадна информацията, че може и да се заложи по-нисък дефицит (примерно 1% от БВП), но официални разчети ще видим след изборите.

Лесно ли се прави бизнес в България

Зорница Славова / 21.10.2011
България е на 59-то място по лекота на правене на бизнес сред 183 държави от целия свят, както показва последното издание на Световната банка – Индекс Правене на бизнес 2012. В сравнение с миналата година България се отдалечава от първенеца с две позиции.

Вредата от вдигането на данъците върху икономическия растеж

Калоян Стайков / 21.10.2011
Затягането на бюджетната позиция с 1% от БВП, постигнато чрез увеличаване на данък печалба, има сериозен негативен ефект върху икономическия ръст на страната в краткосрочен и дългосрочен план. Това са част от изводите, направени в доклада на Главна дирекция икономически и финансови въпроси на ЕК, озаглавен „Данъчни реформи в страните от ЕС 2011 г.”, въз основа на направени симулации от редица икономисти.

За кого биха могли да гласуват предприемачите?*

Красен Станчев** / 21.10.2011
Няколко бизнес асоциации заявиха, че щели да „изслушват” кандидати за президенти и местни избори. Но тази година кандидатите са доста особени. На деловите хора е по-трудно от друг път да се даде съвет за кого да гласуват както на президентските, така и на местните избори. Все пак известна ориентация е възможна.

Кога ще дойде вашето време?*

Ричард Ран** / 21.10.2011
„Реалният доход на глава от населението стагнира и може да минат доста години преди да видим някакво възстановяване”, гласят заглавията. Да, вярно е, че в продължение на десетилетия повечето американци са имали ръст на реалния си доход при инфлация от малко повече от 2% годишно и че сега средностатистическият американец преживява спад на реалните доходи.