"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 30.09.2011

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета. Общата нетна загуба за икономиката за 2011 година от изпълнението на програмите и мерките за заетост е в размер на 68,79 млн. лв.

Поредно увеличение на разходите за труд и осигуряване

Емилия Шехтова / 30.09.2011
По предварителни сезонно неизгладени данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2011 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,7% спрямо второто тримесечие на 2010 г.

Данъчните фалшификации на Обама*

Ричард Ран ** / 30.09.2011
Повишаването на двойното данъчно облагане върху корпоративните печалби чрез повишаване на данъчните ставки върху капиталовите печалби и дивидентите драматично ще намали инвестициите и заплатите и няма да повиши очакваните приходи.

Пенсионното осигуряване като финансова пирамида

Калоян Стайков / 30.09.2011
Наскоро беше публикувана статия на Робърт Мърфи, в която той представя приликите между разходопокривния елемент на социалното осигуряване в САЩ и класическа Понзи схема, още известна като финансова пирамида. Приликите са основно в това, че пенсиите на сегашните участници се изплащат от следващите участници в системата, какъвто е случаят и при финансовите схеми.

Кои законопроекти, внесени през този месец в Парламента, трябва да се разглеждат (септември 2011)

Явор Алексиев / 30.09.2011
Законопроект за изнемение и допълнение на Търговския закон; Законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра; Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност

Пети семинар на Клуба на икономическите журналисти (27 септември 2011)

30.09.2011
На 27 септември 2011 г. се проведе петия пореден семинар на Клуба на икономическите журналисти на тема: "Икономика на здравеопазването" с лектори д-р Красен Станчев, Лъчезар Богданов и д-р Илко Семерджиев.