"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 16.09.2011

Присъединяването към еврозоната не е свързано с освобождаване на паричен ресурс, който може да се управлява от правителството. Ако някой може да получи нови средства, това е банковият сектор, който сам ще реши какво да прави с тях. Що се отнася до фискалния резерв – на правителството не му е нужна еврозоната, за да го харчи, както виждаме, че се случва през последните 3 години.

Новият бюджет на ЕС – отново ли ще сме съгласни с всичко?

Десислава Николова / 16.09.2011
Преди два месеца и половина официално започна дискусията по бюджета на ЕС или т.нар. Многогодишна финансова рамка на ЕС за следвашия седемгодишен период (2014-2020 г.). Дискусията беше открита с публикуването на пакета от предложения по бюджета от страна на Европейската комисия в края на юни, но заради летния сезон истинският дебат тепърва ще се развихри. В България също тепърва започва обсъждане на финансовата рамка в Парламента и точно сега е моментът да се проведат широки обществени консултации и да се изработи национална позиция, която да защитава най-добре интересите на страната ни.

Бизнес динамика: Започване на бизнес, бизнес трансфери и банкрут*

Красимир Юриев** / 16.09.2011
Европейската комисия представи доклад за икономическото влияние на правните и административни процедури за регистриране, опериране и закриване на бизнес в Европа. Основната цел на изследването е да проследи доколко административните процедури за регистриране, управление и закриване на бизнес стимулират или дестимулират предприемачеството в отделните държави.

Продажбата на „Булгартабак”

Петър Ганев / 16.09.2011
През тази седмица в икономическата комисия в Парламента се проведе обсъждане на сделката за „Булгартабак”, на което на практика бяха изказани почти всички гледни точки около сделката и приватизационната процедура. Въпреки целия шум около продажбата в последните дни, можем спокойно да откроим няколко момента.

Влиянието на икономическите блогове

Иво Недялков*, Явор Алексиев / 16.09.2011
За разлика от научните публикации, които в повечето случаи изразяват позицията на дадена институция относно определен въпрос, материалите в блогосферата поставят акцента върху личната позиция на автора. Повечето икономисти, които поддържат свой икономически блог, гледат на него като на алтернативна платформа, която им позволява да добият допълнителна популярност, тъй като форматът им позволява по-лесно да достигнат широката общественост и да получат бърза обратна връзка.

Лишени от реализъм*

Ричард Ран** / 16.09.2011
Речта на президента Обама от последната седмица беше под графата „Повярвайте на това, което казвам, a не на това, което правя”. Прекалено голяма част от речта му беше лишена от реализъм. В един момент той каза: „И аз съм съгласен, че има някои правила и регулации, които поставят ненужен товар върху бизнеса във време, в което те най-малко могат да си го позволят. Това е и причината, за да поискам преглед на всички държавни регулации. Досега ние идентифицирахме над 500 реформи, които ще ни спестят милиони долари през следващите няколко години.”