"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 09.09.2011

Както вече стана ясно – държавният бюджет за 2011 г. няма да се актуализира и няма защо, тъй като за момента не се наблюдават фактори, които да изискват промени. Интересно е обаче поведението на данъчните приходи по месеци спрямо планираните за 2011 г. постъпленията. При най-големия приходоизточник за държавния бюджет – постъпленията от ДДС, динамиката през 2011 г. е добра в сравнение с изпълнението му през предходната година, но не и в сравнение с 2006-2009 г.

Прозрачен НОИ

Петър Ганев / 09.09.2011
Новият управител на НОИ вече бе избран и в първото си интервю заяви, че иска да направи НОИ по-прозрачна институция. Именно заради това считаме за уместно да направим няколко предложения, които целят да осветлят не толкова работата на НОИ, колкото случващото се в държавното обществено осигуряване.

Защо вдигаме минималните осигурителни прагове?

Явор Алексиев / 09.09.2011
Повишаваме минималната работна заплата, вдигаме осигурителните прагове и започваме да глобяваме работниците, наред с работодателите. Всичко това с цел „изсветляване“ на икономиката и повишаване на заетостта посредством използването на „правилните лостове“. Дали наистина ще се получи?

Наистина ли се покачва производителността на труда

Зорница Славова / 09.09.2011
Като цяло производителността на труда през второто тримесечие на годината нараства със 6% спрямо същия период миналата година, което продължава положителния тренд на ръст на производителността от началото на 2010 година. Обяснието на тази тенденци идва от данните за безработицата.

За БВП, бюджетните данни и прогнозите на правителството

Десислава Николова / 09.09.2011
Преди няколко дни националната статистика обяви предварителните данни за БВП през второто тримесечие на 2011 година. Както обикновено, ръстът на БВП, както на тримесечна, така и на годишна база, е малко по-добър от по-рано публикуваната ескпресна оценка. Според последните данни БВП е нарастнал с 0,3% спрямо предходното тримесечие (сезонно изгладени данни) и с 2% спрямо година по-рано. Сезонно неизгладените данни показват малко по-висок годишен растеж от 2,2%. Въпреки това подобрение се вижда, че икономиката ни бележи доста анемичен растеж без изгледи за значителна промяна към по-добро през следващите тримесечия.

Урок от миналото по създаване на трудова заетост*

Ричард Ран** / 09.09.2011
Администрацията на Обама и други c леви възгледи изглеждаха стъписани, когато Бюрото по трудова статистика отчете липсата на нетно създаване на работни места през последния месец. Когато президентът Обама изнесе своята традиционна реч за заетостта, американците ще видят дали той и неговите съветници са научили нещо от трите години Обаномически провали. В исторически план, американската икономика е била феноменална машина за създаване на трудова заетост. В една добре функционираща икономика нарастването на работните места е паралелно с нарастването на населението.