"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 26.08.2011

Новините около лошите кредити в България много приличат на новините около дефицита по текущата сметка преди 2009 г. – от мухата се прави слон. При отразяването им се гледат редица фактори като абсолютна стойност, месечен и годишен ръст, отношение към всички кредити и др., но се премълчава фактът, че те са притеснителни само ако банките не могат да се справят със загубите. Това за радост не е така!

„Решихме да дадем” на БНТ за футбол

Петър Ганев / 26.08.2011
Решихме да дадем! Така премиерът Бойко Борисов обяви в края на месец юли новината, че държавата ще налее 1,8 млн. лв. в БНТ, за да предава телевизията по един мач седмично от родното първенство. Новината обиколи медиите: „Правителството реши...”; „Парламентът гласува...”; „Парламентът ще гласува...” и т.н. С други думи, решено е, но още не е ясно кой го е решил, кой го е гласувал и гласувал ли го е някой изобщо. Отговорът (май?) е, че официалните институции такова нещо не са гласували. Ето защо...

Летен семинар “Europe & Liberty”, Троян 2011

26.08.2011
На 15-21 август 2011 г. в град Троян се проведе летен семинар “Europe & Liberty”, организиран от Института за пазарна икономика, Института за икономически изследвания Европа (IES – Europe) и Фондация за свободата „Фридрих Науман”.

За втора поредна година ИПИ се включи в Стажантска програма EMPOWER

26.08.2011
Следвайки политиката си за сътрудничество с младите хора, които все още учат и имат желание да се развиват, ИПИ за втора поредна година стана партньор на Стажантска програма EMPOWER. По този начин ние се опитваме да поощрим развитието на българските студенти, като им осигурим възможност да приложат на практика своите знания и умения, ставайки част от екипа икономисти.

Когато член 61 стане първи, ще освободим пазара на труда*

Петър Ганев / 26.08.2011
През последните месеци в България се обръща по-голямо внимание на споровете около нивото на безработица, отколкото на проблемите пред пазара на труда и евентуалните политики за решаването им. В спора между Агенцията по заетостта и НСИ се намесиха и данните от преброяването, които вече съвсем затлачиха дебата.

„Зелените” таксита

ИПИ / 26.08.2011
Проектът за наредба изобщо не съдържа каквато и да е информация за това колко таксита ще засегне (извънградските и екологичните), колко клиенти ще бъдат повлияни, как това ще се отрази на цените, достъпността, приходите в общината и т.н. Абсурдно е изобщо да се коментират подобни проекто-наредби без подобни изчисления, независимо дали идеите са логични или не.

Упълномощаване на регулираните*

Ричард Ран** / 26.08.2011
Широко известно е, че прекомерната регулация безсмислено унищожава работни места. Въпросът e какво да се направи по въпроса. Президентът Обама може би непреднамерено спомогна за достигане на решение по време на дебатa си миналата седмица с един фермер от Айова, който се оплака от прекомерната цена на регулациите. В своя отговор към фермера, господин Обама каза: „В много от случаите ще прилагаме здрав разум. Ако някой има идея, а ние мислим, че не е добра, защото води до повече разходи отколкото ползи, ние няма да я приемем.” Това е хубаво изказване, което обаче не е вярно в прекалено много случаи, независимо дали президентът го знае или не.