"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 19.08.2011

Тази седмица излязоха две статистики за поскъпването на храните, които бяха подети от медиите и се коментираха сериозно в общественото пространство. От Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) изнесоха данни, че за последната една година цената на 15 основни хранителни стоки е скочила с 22%. Публикуван в същия ден доклад на Световната банка пък показа, че цените на храните в света са се повишили с 33% през последната година. Проблемът за цената на хранителните продукти винаги е бил от особена важност, а сега и двете статистики изглеждат обезпокоителни.

Бюджетната дупка от младите пенсионери

Кирил Минчев / 19.08.2011
Темата за ранното пенсиониране на някои групи професии отново започна да се обсъжда след като от Българската стопанска камара (БСК) предложиха няколко промени, които според работодателската организация биха могли да се справят с дефицита в НОИ и спорните точки от солидарността на системата. Всъщност проблемът не е в конструкцията на системата, а в самата система.

Време за конституционна поправка*

Ричард Ран** / 19.08.2011
Може ли добавка към Американската конституция да поправи проблемa с дефицита? Проучванията върху общественото мнение показват, че американците мислят, че се нуждаят от конституционна добавка за баланс в бюджета. Сериозните учени заети с този въпрос, обаче разбират, че дефицитът е само симптом на проблемa: хората желаят повече привилегии от правителството, отколкото искат да платят.

Европа продължава успешно да плаши финансовите пазари

Калоян Стайков / 19.08.2011
Близо три години след финансовата криза от 2008 г. някои лидери на страните от Европейския съюз (ЕС) продължават да демонстрират шокиращо неразбиране за начина, по който функционират финансовите пазари. Очевидно Европа страда от свръх държавна задлъжнялост, но решението на този проблем, поне според Франция и Германия, трябва да мине през налагане на нови данъци, които да увеличат средствата за помощ на затънали в дългове страни и нови административни структури за икономическо управление.

Въпреки съпротивата, МВР трябва да загуби статута си на недосегаема структура

Калоян Стайков / 19.08.2011
Въпреки че сме в отпускарски месец и все още далеч от дебатите по Бюджет 2012 г., това не попречи на финансовия министър да заяви, че догодина ще има по-малко средства за неефективни сектори, като този на сигурността, а на министъра на вътрешните работи – да напомни, че това едва ли ще се случи. На фона на множеството доклади (ИПИ също публикува изследване по темата), които ясно демонстрират неефективност на разходите или липса на информация за Министерство на вътрешните работи (МВР), скандалите около даренията от частни лица и фирми и продължаващия вече трета година бюджетен дефицит, реформи на приходната и разходната част в сектора ще дадат глътка въздух както на обществото и частния сектор, така и на служителите във ведомството.

Илюзиите на големите разходи*

Ричард Ран** / 19.08.2011
Много от официалните медии и по-специално някои от коментаторите на MSNBC, обявиха за заблудени и дори за още по-зле, членовете на Чаената партия и техните поддръжници в Конгреса, които не гласуваха за споразумението за тавана на държавния дълг.

За втора поредна година ИПИ се включи в Стажантска програма EMPOWER

19.08.2011
Следвайки политиката си за сътрудничество с младите хора, които все още учат и имат желание да се развиват, ИПИ за втора поредна година стана партньор на Стажантска програма EMPOWER. По този начин ние се опитваме да поощрим развитието на българските студенти, като им осигурим възможност да приложат на практика своите знания и умения, ставайки част от екипа икономисти. Тази година след внимателен подбор на кандидатите ИПИ избра за свой стажант Кирил Минчев, който на 18 юли 2011 г. започна своята шестседмична практическа работа в института.