"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

12.08.2011

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г. В обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които по една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в следствие на покриването на дадени критерии.

Губи ли икономиката пара

Десислава Николова / 12.08.2011
В унисон с нашите очаквания, ръстът на брутния вътрешен продукт се забавя през второто тримесечие на 2011 г., както на тримесечна база, така и спрямо същия период на миналата година. Това показват експресните сезонно изгладенни и коригирани с работните дни данни за БВП на Националния статистически институт. Данните са дори малко по-лоши от нашата прогноза, тъй като показват реален ръст на икономиката от само 0,1% спрямо първото тримесечие и нарастване от 1,9% спрямо 2-рото тримесечие на 2011 г.

Разминават ли се заетостта и работната заплата

Зорница Славова / 12.08.2011
В началото на седмицата Националният статистически институт публикува данните за наетите лица и средната работна заплата през второто тримесечие на годината. В сравнение със същия период на миналата година наетите през второто тримесечие на 2011 г. намаляват с 29 хил. или 1,3%, като най-голямото намаление продължава да бъде в секторите, в които кризата се отрази най-сериозно – строителството и преработващата промишленост.

Цугцванг със световната икономика

Петър Ганев / 12.08.2011
Нещо не е наред. Не са нужни кой знае какви познания по икономика, за да се ориентира човек в обстановката. В Европа властта все повече се концентрира, докато страните се надпреварват кой по-напред да фалира (разбирай да бъде спасен), в САЩ си изстреляха всички куршуми и не постигнаха нищо (разбирай понижен рейтинг и сринати борси), световните пазари пак са в цугцванг и на фона на всичко това стои все същата политическа класа, която ни казва „не сме виновни, но ще ви оправим”.

Бунтове и социални помощи

Красен Станчев / 12.08.2011
Случващото се в Лондон и други британски градове тепърва подлежи да бъде осмислено. Засега, обаче, почти никой не обръща внимание на причините, произтичащи от уредбата на социалната държава на Обединеното кралство. Който е бил в Тотенхам или по случайност е попадал в подобни квартали на Лондон, няма начин да не е забелязал, че тамошните жители са без работа и живеят предимно от социални помощи. Това със сигурност е известно за нещастника, от чието убийство от полицията тръгнаха бунтове.

Гръцки дълг и европейски опит*

Красен Станчев / 12.08.2011
Основният настоящ проблем на еврото е, че бе блокирана почти всяка възможност за нормален фалит на страните длъжници. Опитът от такива банкрути е богат. Това се вижда и от по-долната таблица, която, макар да е непълна, показва броя на държавните фалити от 1500 г. насам.