"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

29.07.2011

Вчера в Париж почина Димитрий-Иван Евстатиев Паница, който хората познават като Дими. Дими Паница е роден на 2 ноември 1930 година в София. За приноса му към утвърждаване на гражданското общество и развитие на журналистиката Дими Паница е удостоен с най-високото българско отличие - орден “Стара планина”, Първа степен; Кавалер е на Ордена на Почетния легион на Френската република; носител на почетен Медал за заслуги на Съвета на Европа; Почетен настоятел на Кралския колеж в Лондон.

Как се помага на хората с увреждания във Великобритания

Явор Алексиев / 29.07.2011
Характерните за родната ни действителност злоупотреби с инвалидни пенсии се дължат както на структурните недостатъци на социалната ни система, така и на неефективния метод за определяне на степента на инвалидност. Тук накратко ще ви представим един малко по-различен подход към подпомагането на хората с увреждания и тяхната интеграция на пазара на труда. А именно, става дума за т. нар. програма за „Отпускане на помощи за заетост и подкрепа” (Employment Support Allowance), която беше въведена през 2008 г., на мястото на старата система за отпускане на помощи за хора с увреждания във Великобритания.

По-малко чиновници в повече структури похарчиха почти 27 млрд. лева през 2010*

Светла Костадинова / 29.07.2011
Безспорно докладът за състоянието на администрацията през 2010 година е една от най-подробните публикации по темата. Четивото е интересно дори и за неспециалисти, тъй като съдържа полезни, любопитни и уникални данни. Голямата новина от доклада е, че щатната численост в последните три години намалява – от над 91 хил. души през 2008 до около 77 хил. души през 2010. Тук обаче трябва да направим уговорката, която и авторите на доклада постоянно повтарят, че в бройката не се включват заетите в системата на МВР (около 58 хил. души през 2010). Населението намалява, намалява и администрацията, която го обслужва – в това няма нищо изненадващо.

Скорошни развития във формирането на заплатите и колективното договаряне в началото на глобалната икономическа криза.

29.07.2011
Много от системите за формиране на заплатите в по-голямата част от страните членки на Европейския съюз са основани на колективни договори между работодателя и представители на работниците. Въпреки това, съществуват големи различия между страните по отношение на нивата на колективно договаряне. В някои страни формирането на заплатите е взаимосвързано между различните нива, така че договарянето на заплатите поставя рамка за или осигурява препоръки за последващи нива, например сектори и компании.

Инспекцията по труда ще наказва трудещите се

Зорница Славова / 29.07.2011
Започналата лятна проверка на Инспекцията по труда вече показва доста тревожни резултати. Директорът на Главната инспекция по труда Румяна Михайлова дори съобщи, че се подготвя законодателна промяна, която да се бори с работниците и работодателите, които се осигуряват неправомерно на половин работен ден. Така, ако при проверката се установи, че работникът се труди по осем часа на ден, ще се приема, че договорът е за пълен работен ден, независимо дали в него е записано непълно работно време.

Натовареност на служителите в НАП и други индикатори за ефикасност

Стоян Панчев / 29.07.2011
Показателят, който ще използваме, е съотношението между броя на участниците на пазара на труда и броя на данъчните служители, или с други думи казано, колко души обслужва един служител на приходна агенция във всяка разгледана страна. Полученият резултат трябва да ни покаже каква е натовареността на един данъчен, както и да послужи като общ показател за производителността на работата на съответната администрация.

Публичните приходи и разходи през 2010 и 2011 г.

Красимир Петкашев / 29.07.2011
Въпреки кризата, съществени промени в направленията на държавните разходи през последните две години няма. Конкретно за 2011 г. консолидираните разходи е предвидено да нараснат с 5,3% спрямо предходната година, но като процент от БВП се свиват от 38% през 2010 г. на 36,5% през 2011 г. В бюджета за 2011 г. номинално са предвидени повече пари за жилищно строителство и почивно дело, околна среда и култура, за функционирането на държавните служби и за някои икономически дейности, извършвани от държавата (транспорт, селско стопанство).

Печелившите от финансовия хаос*

Ричард Ран** / 29.07.2011
Водят се разгорещени дебати по въпроса дали демократите или републиканците печелят политическа изгода от бъркотията около увеличаването на тавана на дълга. Също толкова интересен, и може би по-важен въпрос, е кой има пряк интерес от настоящия финансов хаос. Първо, малко факти: