"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев & Светла Костадинова / 22.07.2011

В последните няколко месеца нова драма се зададе на хоризонта. Става въпрос за действия на българските доставчици/производители, които зареждат големите търговски вериги със стоки. Първите са недоволни от условията, налагани от вторите и както често става, са задвижили процес по „коригиране на тази несправедливост” с промени в закона...

Състоянието на администрацията

Петър Ганев / 22.07.2011
През тази седмица бе публикуван Доклад за състоянието на администрацията 2010. В доклада се съдържат доста интересни данни, които иначе са трудно достъпни. Вниманието, обаче, изцяло се насочи към заплащането в администрацията, като министрите отхвърлиха някои от данните за ръст на заплатите. Служител от земеделието дори подаде оставка, тъй като не внимавал като проверявал данните. Всъщност, самият факт, че администрацията влиза в спор със себе си относно заплащането в различни структури е показателен за бюрократичната реалност в страната.

Краят на прогреса?*

Ричард Ран** / 22.07.2011
Спряха ли нещата да стават по-добри? Американците бяха свикнали на непрекъснато подобряващ се жизнен стандарт, но сега е явно, че животът на много хора не се подобрява. Социологическите проучвания показват и нарастващ песимизъм за бъдещето - американците не вярват, че техните деца или внуци ще живеят по-добре.

Кога ли безработицата наистина ще спре да расте?

Десислава Николова / 22.07.2011
Колкото и да не му се вярва на министъра на труда Тотю Младенов, безработицата според тримесечните анкети на НСИ продължава да расте на годишна база: от 10,2% през първите три месеца на 2010 г. до 12,1% за същия период тази година (във възрастова група 15-64). Единствената хубава новина е, че темпът на приръст на безработицата на годишна база се забавя за 2-ро поредно тримесечие.

Оптимизация на данъчните админстрации по време на криза

Стоян Панчев / 22.07.2011
Втора седмица продължаваме прегледа на доклада на ОИСР за данъчните администрации от март 2011г. В този доклад има разписани разходите на отделните данъчни служби като процент от БВП на страната. Чрез проследяване на процентното отношение на разходите през 2008 г. и 2009 г. можем да съдим за това как съответната данъчна администрация е отговорила на забавянето на икономиката предизвикано от световната криза – извършила ли е реформи и съкращения на разходите или точно обратното.

Как Швеция печели от училищата със стопанска цел*

Андрю Коулсън** / 22.07.2011
Централният проблем пред образователните системи по света не е липсата на добри училища; проблемът е там, че не сме успявали редовно да ги репликираме. Ако изобретиш по-добър мобилен телефон или проектираш по-безопасна кола, продажбите ти се увеличават, компанията ти расте и привличаш безброй имитатори. Но образованието е различно.