"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

01.07.2011

Институтът за пазарна икономика изготви оценки на въздействието на две от петте предложени от българската администрация национални цели и политиките за постигането им. На кръглата маса ще представим тези оценки и ще дискутираме това ли е пътят за постигане на поставените цели.

Предложенията на синдикатите за колективно съсипване на БДЖ

Светла Костадинова / 08.07.2011
Основният начин на синдикатите за постигане на целите им е сключването на колективен трудов договор. Той се подписва на всеки една или две години и се договоря между ръководството и синдикатите. Сега върви процесът на обсъждане в БДЖ и синдикатите вече са изпратили своя вариант на КТД 2011 за разглеждане от ръководството на компанията. По-долу ще представим основните синдикални предложения.

Кой ще плати повишаването на минималната заплата

Зорница Славова / 08.07.2011
След продължилия около две години дебат за размера на минималната работна заплата (МРЗ), вече беше решено тя да бъде повишена от 240 до 270 лева от първи септември тази година. Мнозина отчетоха решението като успех, но и доста започнаха да обмислят как ще се отрази това на интересите им. Проблемите дойдоха оттам, че редица плащания както от страна на публичния сектор, така и на бизнеса и гражданите са обвързани с минималната заплата и също ще трябва да се повишат.

Спасяването на БДЖ – големите резерви са в разходите*

Петър Ганев / 08.07.2011
Българският данъкоплатец ще спаси държавната железница – само преди дни правителството одобри спасителния заем в размер на 140 млн. лв. Този заем цели временно да закърпи нещата преди големия заем от Световната банка в размер на 460 млн. лв., който отново е гарантиран от държавата, тоест от данъкоплатците. Всичко това се наложи след като държавната железница на практика изпадна в неплатежоспособност. Още през месец май 2010 г. БДЖ не бе в състояние да обслужва заемите си и бе активирана държавната гаранция по стари заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. В така създалата се ситуация се стигна до единствения възможен изход – пари срещу реформи.

„Задъжителната” социална „отговорност” на бизнеса

Стоян Панчев / 08.07.2011
На 6 юли 2011 Министерският съвет прие План за изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност (КСО) 2011 – 2012 г. Планът включва мерки за повишаване на осведомеността за КСО, обучаване на държавни и общински експерти в областта, убеждаване на частния бизнес да приеме мантрата на КСО и на „зелената” икономика. Планът все още не е достъпен, за да коментираме евентуалните бюджетни и на фирмите разходи, които ще произлязат от него и затова ще дадем нашата гледна точка за концепцията на корпоративната социална отговорност.

Кога ли ще се обвържат всички помощи за отглеждане на дете с доходите

Красимир Петкашев / 08.07.2011
Две точки разгледаха депутатите от бюджетната комисия в четвъртък, въпреки че по план бяха три. Първа взе думата Меглена Плугчиева (КБ), която представи пред депутатите своето предложение за допълнение в Закона за семейните помощи за деца. Скромната поправка на вносителката касае майките докторантки.

Преразпределителната роля на държавата според Алберто Алесина

Явор Алексиев / 08.07.2011
В своя анализ „Предпочитания за преразпределение“, Алберто Алесина разглежда и систематизира голям брой обективни и субективни фактори и детерминанти, които в различна степен формират позицията на отделния човек по въпроса: „По-малко или повече държавно преразпределение е нужно?” Изследването на Алесина почива на широка теоретична основа, както и на емпирични данни от различни изследвания по темата, проведени в САЩ в периода от 1972 до 2004 г.

Регулаторите причиняват банковите фалити*

Ричард Ран** / 08.07.2011
Внимавайте със затъналите в задължения гърци – или с всяка друга страна, която има твърде голям дълг. Въпреки разрастващата се правителствена регулация на банките, от които често се изисква да държат държавен дълг в резервите си, рискът от срив на глобалната финансова система нараства, а не намалява. Има решения, които изискват по-малко, а не повече регулации.