"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Милена Пешева / 24.06.2011

Колективното трудово договаряне (КТД) е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. В доста страни се дискутират също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор.

Пактът за фискална стабилност напредва към второ четене

Красимир Петкашев / 24.06.2011
Пактът за финансова стабилност на Дянков ускорено напредва за второ четене в пленарна зала. Пътят за това е открит, след като в четвъртък депутатите от бюджетната комисия разгледаха и приеха, също на второ четене, промените в Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), където се въвеждат новите правила (повече за тях виж тук). Законопроектът дефакто е без изменения спрямо гласувания в зала на първо четене, което стана миналата седмица. Липсата на нови предложения за обсъждане беше причина и за краткото му дискутиране в комисията.

Естония – малката страна, която успя*

Ричард Ран** / 24.06.2011
Повечето източноевропейски страни, които бяха под комунистически контрол, проведоха успешен политически и икономически преход и просперират много по-бързо отколкото преди две десетилетия, но нито една от тях не стигна толкова далеч, колкото Естония. Естонците са тясно свързани с финландците, техните езици също са близки. Талин, столицата на Естония, е само на 50 мили от Хелзинки, столицата на Финландия, и много граждани на двете страни пътуват ежедневно до и от работа през Финландския залив с моторни корабчета с т.нар. хидрокрило.

България - шампион по ръст на разходите за труд в ЕС

Десислава Николова / 24.06.2011
През последните дни НСИ и Евростат оповестиха данни за ръста на разходите за труд на работодателите в България и съответно в целия ЕС за първото тримесечие на 2011. Въпреки леката разлика в оповестените данни от двете статистически институции заради разлики в методологиите, данните показват, че в България ръстът на разходите за труд остава много висок през първото тримесечие на 2011 година.

Фискална консолидация в страните от ОИСР*

Стоян Панчев / 24.06.2011
Наскоро публикуваният доклад на ОИСР за финансите на страните от организацията е фокусиран върху сериозния проблем с растящия държавен дълг. В доклада се отбелязва все по-видният консенсус за нуждата от възстановяване стабилността на държавните финанси, която е един от определящите фактори за икономически растеж. Пътят към това възстановяване минава през въвеждането на изпълними средносрочни планове и стратегии за фискална консолидация.