"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 27.05.2011

Основният проблем пред пазара на труда в България се оказа статистиката, която отчита прекалено високи нива на безработица в страната. Министър Тотю Младенов се разсърди на НСИ, че отчита повече безработни и един вид му мъти водата. Вместо да се сърди на статистиката обаче, министър Младенов най-добре да се замисли за водената от него политика на пазара на труда. Всичко, което прави министърът в последните 1-2 години е да концентрира повече власт в колективите и самия себе си. Кристалният пример за това е разпростирането на колективни трудови договори в цели браншове – нещо, което противоречи на всякакъв здрав разум и нарушава правото на свободно договаряне. Забележете, че тук не се говори за колективния трудов договор като такъв или за страните по него, а за неговото насилствено разпростиране върху всички останали (работодатели и работници) в бранша.

Безработицата расте, колкото и да не му се вярва на Тотю Младенов

Зорница Славова / 27.05.2011
... Проблемът с високата безработица върви ръка за ръка с намалената икономическа активност и ниското ниво на инвестиции по време на кризата. България вече излиза от рецесия, като поредно четвърто тримесечие отбелязва ръст на БВП. Като се има предвид, че пазарът на труда реагира на икономическата ситуация с лаг от приблизително една година, можем да очакваме слаб ръст на заетостта и намаление на безработицата още през следващото тримесечие. Единственото, което може да направи правителството е да създаде благоприятна бизнес среда, а мерките на пазара на труда трябва да се ограничат до намаляване на пречките за наемане, поддържане и освобождаване на работната сила. Тук особено важно е намаляването на осигурителната тежест и изискванията за минимални доходи, заради които много хора и най-вече нискоквалифицираните и младежите останаха без работа.

Банковото регулиране на националното икономическо самоубийство*

Ричард Ран** / 27.05.2011
Смятате ли, че е разумно да се създадат правила, които ще направят почти невъзможно откриването на банкова сметка от страна на американци, живеещи извън САЩ? Смятате ли, че има смисъл да се налагат регулации и такси на американските финансови институции, които ще доведат до отлив на така необходимите чуждестранни инвестиции, с единствената цел да се помогне на чужди правителства да събират данъци от собствените им граждани?

Обществените поръчки: неразрешеният проблем за правителството

Красимир Петкашев / 27.05.2011
Неприятни новини трябваше да чуе правителството на заседанието си в сряда от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В представения отчет за дейността на агенцията през 2010 г., констатациите й по отношение на обществените поръчки са повече от стряскащи. В над половината (58%) от проведените обществени поръчки през миналата година са установени нарушения и това, оказва се, не е прецедент. Подобни значителни нарушения са отчетени и в предходните години, но изглежда правителството не е особено притеснено от този факт.

Изборният кодекс май пак ще ходи на Конституционен съд

Явор Алексиев / 27.05.2011
Централно място на провелото се на 26 май 2011 г. заседание на комисията по правни въпроси зае обсъждането на 2 законопроекта с поправки в Изборния кодекс - единият, внесен от Любен Корнезов и другият, внесен от депутати от ГЕРБ. Още в началото на годината опозицията атакува конституционалността на предложения от ГЕРБ документ. Преди две седмици КС излезе с решение №4 от 4 май 2011 г., в което обяви за противоконституционни част от разпоредбите на кодекса, но по-голямата част от спорните текстове бяха определени като непротиворечащи на конституцията.