"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 20.05.2011

Тази седмица статистическият институт оповести т.нар. експресни данни за ръста на икономиката през първото тримесечие на 2011 г. Ръстът спрямо година по-рано e 2,5%, а сезонно изгладеният ръст спрямо предходното тримесечие е 0,4%. От една страна, хубавата новина е, че вече имаме устойчиво излизане от кризата, тъй като се наблюдават цели четири последователни тримесечия на ръст (спрямо предходното тримесечие). От друга, обаче, не се вижда ускоряване на растежа, а точно обратното – както на годишна, така и на тримесечна база ръстът на икономиката се забавя. Очевидно бурният ръст на износа още от края на 2009 г. насам се оказва недостатъчен за да създаде висок икономически растеж.

Автоджамбази в икономическата комисия

Петър Ганев / 20.05.2011
Тази седмица в икономическата комисия в парламента бе интересно. Причината за това не беше дълго протаканата и отново отложена енергийна стратегия, а обсъждането на един съвсем кратък законопроект, касаещ застраховането на моторни превозни средства. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането третира единствено въпроса за поставянето на „знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключена застраховка във връзка с това моторно превозно средство” – две странички законопроект с една страничка мотиви.

Изпълнение на данъчните приходи за периода 2000 – 2010 г.

Явор Алексиев / 20.05.2011
В периода от 2000 до 2008 г. постъпленията от преки и косвени данъци в консолидирания бюджет се увеличават от 5,763 млрд. лв. на 16,773 млрд. лв., като основната част от това увеличение е регистрирана след 2005 г. Това е резултат както от значителното увеличаване на ставките на акцизите (догонване на минималните европейски нива за акцизите), така и от разширяването на данъчната база в следствие на поетапното намаление на корпоративния данък и въвеждането на плосък данък върху доходите на физическите лица. Интересно е съотношението между нарастването на данъчните постъпления и ръста на инфлацията между 2000 и 2008 г.

Висшето образование: назад към соц-а или промяна към по-добро

Красимир Петкашев / 20.05.2011
В поредната си публична изява през седмицата премиерът Борисов отново провокира с изказванията си. В характерния си стил да търси и посочва виновните за нелицеприятната българска действителност, този път неговото недоволство беше насочено към българските студенти. Не към всички, а само към приетите по държавна поръчка, чието обучение се субсидира от държавата. Правилно ли е, попита той, “когато държавата години наред дотира един студент, след това той трябва да стане и да си иде?”. Макар и с резерви, образователният министър също подкрепи идеята на премиера да се търсят начини за обвързване на обучението по държавна поръчка с реализация в страната.

Как да се отлепим от образователното дъно

Стоян Панчев / 20.05.2011
В изследване на PISA от 2010 г. България е поставена на 52-ро място от 71 страни в класация, отразяваща уменията на 15-годишни ученици да четат и анализират текстове. Класирани сме в групата на страните, които показват резултати значително под средните за ОИСР. Единствената европейска страна, която е по-назад, е Румъния.

Демокрацията срещу икономическия растеж*

Ричард Ран** / 20.05.2011
Несъвместими ли са демокрацията и икономическият растеж в дългосрочен план? Първоначалната реакция може да е, че това е глупав въпрос, но в условията на глобална дългова криза си струва да си спомним предупрежденията на бащите основатели на Америка, че когато хората разберат, че могат чрез гласуване да си докарват ползи, това ще доведе до края на републиката. Основателите осъзнаваха проблема на демокрациите и знаеха защо всички предишни демокрации, още от времето на Атина, са се проваляли.