"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова / 13.05.2011

Интересна беше тази седмица за пенсионерите. Предполагаме, че са следили с интерес изказванията на политиците за идеята за еднократни плащания за пенсионерите – все пак, това е коефициентът с най-високо тегло, който отсъства във формулата за изчисляване на пенсиите на НОИ, но който е ясен на пенсионерите отдавна ... В крайна сметка при настоящата пенсионна система еднократните плащания за пенсионерите няма да решат нито един от проблемите им, освен може би да поуспокоят управляващите в периода преди изборите.

Съживява се търговията с трети страни

Красимир Петкашев / 13.05.2011
Търгуваме все по-активно със страни извън ЕС. Това става ясно от публикуваните в началото на седмицата предварителни данни на НСИ за търговията на България с трети страни. За първото тримесечие на 2011 г. износът (FOB) към тези страни нараства с 55.9% на годишна база и в номинално изражение достига 3,65 млрд. лв.

Най-големите финансови измамници на света*

Ричард Ран** / 13.05.2011
Финансовата измама е предумишлено действие, целящо да заблуди други хора и да им причини финансови загуби. Кой е най-големият финансов измамник на света? Бърни Мадоф? Нищо подобно. Нивото на безработицата отново прехвърли 9%, а процентът на заетите лица в икономиката продължава да пада. Тази ужасяваща статистика е резултат от бавния икономически растеж, който е предизвикан най-вече от най-големия финансов измамник в света, който отнема от бизнеса и отделната личност това, което по право е тяхно. Най-големият финансов измамник в света не е отделен човек; това е група, съставена от тези политици и правителствени бюрократи, които ежедневно пренебрегват последствията от своите действия, злоупотребявайки с мъчно изкараните пари на данъкоплатците, с цел да постигнат своите собствени политически или лични цели.

Покана за семинар на Клуба на икономическите журналисти на тема СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА (17 май 2011)

13.05.2011
Обучението е насочено към бизнес и икономически журналисти и студенти по журналистика, последна година, с интереси в областта на икономиката. То е третото от серия обучения, които са част от проекта на ИПИ и БМА “Клуб на икономическите журналисти”, финансиран от фондация „Америка за България” и е безплатно.

Претенция за знание

Петър Ганев / 13.05.2011
Какви инвестиции искаме? По този въпрос могат да се чуят безброй мнения. Едни искат да се инвестира в земеделие, други в търговия, трети в зелени технологии и т.н. Мнения много, но дали въпросът е коректно зададен? Какво означава да „искаме” някакви определени инвестиции? Всъщност, кои сме ние? Аз мога да искам много неща, но какво ми дава право да го представям като някаква колективна цел? Зад всяка инвестиция стои някой, който дава парите и поема риска, а колективът (това ние) може да се радва или да тъжи, но това не му дава власт върху тази инвестиция.

Детските милиони на софийска община

Стоян Панчев / 13.05.2011
Още през 2008 г. съотношението в София между деца, които трябва да бъдат записани в детски градини (11 933) и наличните места (около 7000) е показателно за предстоящия остър дефицит и това без да се вземат в предвид приходящите, които в този период са огромен брой семейства. Общината се опитва да го коригира с ударно харчене за нови и ремонт на стари детски градини.