"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 05.05.2011

В края на месец април беше извършено първото класиране за общинските ясли и градини на територията на столична община за предстоящата учебна година от септември. Резултатите са меко казано, плачевни – само около 1/3 от всички деца, чиито родители кандидатстват за прием, се класират, или 6702 класирани спрямо 13342 некласирани. Въпреки че тепърва ще има още няколко класирания и някое и друго дете ще успее да се вреди, картината няма да се промени съществено.

До 4 май работим за правителството

05.05.2011
Тази година българите ще работят до 4-ти май, за да попълнят държавната хазна. Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата показва кога заплануваните приходи в държавния бюджет ще бъдат изпълнени, ако всичко изработено бъде моментално изземвано от държавата – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по света е известна като Tax Freedom Day.

Нямаме нужда от повишаване на данъците*

Ричард Ран** / 05.05.2011
Президентът Обама и много други демократи – и дори някои от републиканците – твърдят, че огромните бюджетни дефицити на САЩ са резултат от намаленията на данъците, въведени по времето на Джордж Буш. Вярно ли е това и трябва ли да увеличим данъците? Краткият отговор е не.

ИПИ ви кани на Летен семинар Троян 2011 – “Europe and Liberty”

21.04.2011
Институт за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe организират съвместно едноседмичен летен семинар в България. Семинарът ще е с чуждестранни участници (лектори и студенти) и ще е изцяло на английски език. Българската група, разбира се, ще е най-голяма.

Инфлацията в помощ на бюджета

Красимир Петкашев / 05.05.2011
„Аз сън консервативен финансов министър” заяви наскоро в едно предаване Симеон Дянков. Ако изпълнението на бюджета е атестат за тези думи, то това едва ли е вярно. Някак си не подхожда на консервативен финансов министър от дясна партия да изкара мандата си с бюджетни дефицити. Фактите и намеренията показват именно това. Към края на месец март бюджетът продължава да е на червено (742,2 млн. лв. на консолидирана основа), което вече може да се определи като средносрочна тенденция – от 21 месеца насам провежданата от МФ финансова политика не успява да се справи с проблема.

Стойността на стоките и услугите, произведени от правителството

Михаил Андреев / 05.05.2011
В своя публикация „Government at a glance” ОИСР изследва действията на правителствата на страните членки на организацията, като се изследват повече от 30 индикатора, фокусирани върху държавните приходи и разходи, както и заетостта в държавния сектор. Един от използваните показатели се фокусира върху общите разходи на правителствата за генерираните от тях стоки и услуги (production cost in general government), измерени като дял от БВП. Това обхваща както бюджетните разходи за производство и предоставяне на публични стоки и услуги, както и такива, произведени от частния сектор, но финансирани от правителството – аутсорсване.