БЛС май не трябваше изобщо да си провеждат събора
Зорница Славова / 21.04.2011
След събора си през почивните дни Българският лекарски съюз (БЛС) реши, че ще въведе минимална цена на частните прегледи от 24 лева, а при дъмпинг докторите ще се глобяват и дори могат да им се отнемат лекарските права. Мотивите за предложението са, че има лекари, които преглеждат на по-ниски цени, което според БЛС е нечестна конкуренция, а качеството на услугите не може да е задоволително при цена по-ниска от 24-те лева.
По-високи познавателни умения за по-висок растеж
Красимир Петкашев / 21.04.2011
Образователните реформи очевидно са трудни за изпълнение, но както показват резултатите от трите симулации наградите са повече от големи. За да се възползват от предимствата обаче, образователната политика трябва да постави ясен акцент върху резултатите от обучението. Все още обаче фокусът продължава да бъде върху постигането на количествени цели. В стратегия „Европа 2020” образователните цели са изцяло количествени и е малко вероятно изпълнявайки ги да повлияем съществено на икономическия растеж в дългосрочен план. Тяхното изпълнение дори може да доведе до значителни вреди, тъй като отвлича вниманието от усилията за подобряване на познавателните умения и качеството на човешкия капитал.
Разрушители на свободата и работните места*
Ричард Ран** / 21.04.2011
Коя двойка повече е подобрила вашия живот – Томас Едисон и Стив Джобс или Барак Обама и Нанси Пелоси? Някои хора, в търсене на печалба, облагодетелстват своите съграждани със създаването на нови или по-добри стоки и услуги, а след това и като наемат хора. Наричаме такива хора предприемачи и продуктивни работници. Другите са паразити, които пият кръвта и енергията на продуктивните. Такива хора най-често се намират в правителството.
Втори семинар на Клуба на икономическите журналисти (19 април 2011)
21.04.2011
На 19 април (вторник) в София се проведе вторият семинар на Клуба на икономическите журналисти. Темата на семинара беше "Данъчна политка"
Ново в Икономическата библиотека (18 – 21 април 2011)
21.04.2011
Нови книги
Печеливши и губещи от идеята на ЕС за реформа на облагане на печалбите
Георги Аврамов / 21.04.2011
Европейската комисия обмисля да промени генерално данъчната система за компаниите, които развиват дейност в повече от една държава в ЕС. Новата система – наречена Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) – е израз на идеята за изработване на обща рамка за интеграция в областта на корпоративното данъчно облагане в границите на Европейския съюз.
Колективен трудов диктат
Милена Пешева / 21.04.2011
В България, за разлика от САЩ, колективното трудово договаряне не предизвиква протести. В България, все още, никой не се е осмелил да оспори „социалните права” на работниците в държавния сектор – права, за които плащат всички данъкоплатци. В България все още повечето колективни трудови договори и странните клаузи по тях не са общодостъпни.
Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (18 - 21 април 2011)
Милена Пешева / 21.04.2011
Какво влезе в Парламента тази седмица
Конкурс за стажанти в ИПИ (май-юли 2011)
21.04.2011
Предлагаме: Работа в офиса на ИПИ; Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора; Стипендия; Препоръка при завършване на стажа; Безплатно членство за една година за Икономическата библиотека на ИПИ и БМА (www.library.ime.bg)
Среща-дискусия в Икономическата библиотека (15 април 2011)
21.04.2011
Румен Аврамов: „АСЕН ХРИСТОФОРОВ – ИКОНОМИСТ, ПИСАТЕЛ, ПРЕВОДАЧ"