"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Михаил Андреев / 01.04.2011

Вече доста се изговори по темата за създаването на пакта Евро плюс, Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и обвитата в тайнственост позиция на България. Напълно очаквано, дебатите се фокусираха върху преките, измерими ефекти за страната, кога и колко ще плати България за евентуално спасяване на недобросъвестни европейски правителства. Както често се случва по въпроси свързани с Брюксел, някои от детайлите станаха ясни постфактум, но по всичко личи, че част от подробностите са спестени на широката публика.

Инвестиции и безработица в България

Георги Аврамов / 01.04.2011
По-големите инвестиции водят до по-висока заетост, съответно до по-бързо нарастване на реалните доходи. На графиката по-долу е представена връзката между дела на брутни инвестиции в БВП и нивото на безработицата от 2003 до 2010 година. В годините на икономически растеж (от 2003 до 2008), инвестициите нарастваха с по-висок темп от брутния продукт, което водеше до нарастване на търсенето на труд и съответно безработицата намаляваше.

Как да освободиш един държавен служител

ИПИ / 01.04.2011
Според Кодекса на труда, ако работник от частния сектор реши да постъпи на държавна служба, той трябва да предупреди настоящия си работодател един ден преди напускането си. Ако обаче си сменя работата като просто отива в друга частна фирма, тогава работодателят трябва да бъде уведомен в общия случай в едномесечен срок.

По-малко от 2 часа стигнаха на депутатите да обсъдят Националната програма за реформи и Пакт „Евро+”

Красимир Петкашев и Михаил Андреев / 01.04.2011
Съвместното заседание в сряда мевропейската и бюджетните парламентарни комисии премина без особено напрягане за депутатите. След като се разписаха в присъствените листове, малко от тях останаха телом и духом в дискусията. Още след първия час повечето депутати се бяха изнизали от заседанието, което наруши кворума и гласуването на последните точки. Конфузната ситуация беше преодоляна с бързи издирвателни действия от секретарите, които успяха да върнат в залата част от депутатите. Вялата депутатска активност вероятно се дължеше и на скучния дневен ред, доминиран изцяло от обсъждане на стратегически документи, регламенти и директиви.

Една напред за е-правителството и две назад за здравните фондове

Зорница Славова / 01.04.2011
На заседанията на правната комисия тази седмица се обсъждаха две интересни промени – превръщането на здравните фондове в застрахователни дружества и въвеждането на електронен регистър за гражданската регистрация.

Национални програми за развитие на средното образование

Красимир Петкашев / 01.04.2011
В ход вече няколко години са т.нар. национални програми за развитие на средното образование. Тези програми са изработени, за да обезпечат изпълнението на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.). Последната постави началото на реформите в средното образование и промени действително настъпиха.

Поуки от щатите*

Ричард Ран** / 01.04.2011
„Фискалната криза застигна щатите”, се превърна в най-скучното и най-често публикувано заглавие за тази година. Това, което остана като цяло незабелязано, е, че някои щати се справят сравнително добре – например моят роден щат Вирджиния – и всъщност постигат балансирани бюджети без драконово съкращаване на разходи или вдигане на данъци. Кое е това, което добре управляваните щати вършат правилно, а останалите - грешно? Какви поуки могат да си извадят от добрите примери управляващите федералното правителство?