"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Социален диалог и законови процедури

14.12.2006
Коментар: Всички коментари по решението на ВАС през последните дни са по това как може кабинетът да взима решения, не само без да се съобразява с интересите на синдикати и работодатели, но и като нарушава процедурни правила. Самите процедури обаче не бяха обсъждани. Както коментирахме след като синдикатите обявиха намеренията си да предявят иск до ВАС, Кодексът на труда съдържа разпоредби, които гарантират на представените в Тристранния съвет специален достъп до намеренията на правителството, което те използват, за да засилят влиянието си. Затова и трябва да се създаде достъп до намерения на правителството, като се поддържа публичен регистър на проекти, които предстоят да бъдат обсъждани, както и като се създаде процедура обсъждане на регламентите с всички заинтересованите страни. Освен това разписаните в Кодекса на труда норми, които определят въпросите за задължително обсъждани със социалните партньори, са неточно дефинирани. Поводът за предявяването на иск са разпоредби, които не определят както е "жизнен стандарт", но дават право на синдикати и работодатели да искат обсъждане. Както коментирахме, при сегашната правна уредба, правителството - а не потребителите - контролират монополите. Повишаването на цените е стопански оправдано при сегашната система - то намалява загубите и кръстосаните субсидии. Затова и преди да се обсъжда какви теми трябва да се коментират, трябва да се прегледат процедурите, през които те преминават.

Новини от бюджетна комисия

14.12.2006
1/ След няколко прецедента на натиск от заинтересовани групи (таксиджии, и т.н.), възможността всеки да поставя ултиматуми пред правителството става все по-вероятна.

Социален диалог и законови процедури

14.12.2006
Коментар: Всички коментари по решението на ВАС през последните дни са по това как може кабинетът да взима решения, не само без да се съобразява с интересите на синдикати и работодатели, но и като нарушава процедурни правила. Самите процедури обаче не бяха обсъждани. Както коментирахме след като синдикатите обявиха намеренията си да предявят иск до ВАС, Кодексът на труда съдържа разпоредби, които гарантират на представените в Тристранния съвет специален достъп до намеренията на правителството, което те използват, за да засилят влиянието си. Затова и трябва да се създаде достъп до намерения на правителството, като се поддържа публичен регистър на проекти, които предстоят да бъдат обсъждани, както и като се създаде процедура обсъждане на регламентите с всички заинтересованите страни. Освен това разписаните в Кодекса на труда норми, които определят въпросите за задължително обсъждани със социалните партньори, са неточно дефинирани. Поводът за предявяването на иск са разпоредби, които не определят както е "жизнен стандарт", но дават право на синдикати и работодатели да искат обсъждане. Както коментирахме, при сегашната правна уредба, правителството - а не потребителите - контролират монополите. Повишаването на цените е стопански оправдано при сегашната система - то намалява загубите и кръстосаните субсидии. Затова и преди да се обсъжда какви теми трябва да се коментират, трябва да се прегледат процедурите, през които те преминават.

Новини от бюджетна комисия

14.12.2006
1/ След няколко прецедента на натиск от заинтересовани групи (таксиджии, и т.н.), възможността всеки да поставя ултиматуми пред правителството става все по-вероятна.