"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 18.03.2011

В сряда (23 март 2011 г.) Институтът за пазарна икономика представи резюме на независима оценка на проекта „Белене”. Експертизата показва, че разходите по изграждането на централата при спазване на нормативните изисквания са минимум 11 млрд. евро., а цената на киловатчас е сравнима с тази на киловатчас, произведен от вятърни централи ... Вижте РЕЗЮМЕТО на оценката!

Цени и носталгия*

Красен Станчев / 18.03.2011
Желанието за контрол върху цените вредно обществено настроение. И е безсмислено от техническо, теоретично и политическо гледище. Правителството не знае повече от продавачите и купувачите. В най-добрия случай то ще види отчети за приходи и разходите на търговците. Разликата между приходите ще даде представа за печалбата. Отвън отчета за разходите стоят договорите на търговците с доставчици, наемодатели и безброй други деятели. Отвъд счетоводното отражение на приходите са договорите с купувачите. Ако на потребителите не действа външна сила, те имат непреодолима власт върху продавача, търговеца. Последният, ако не отговори на потребителското търсене, започва да трупа загуби и фалира.

Инфлацията през февруари расте, храни и транспорт поскъпват най-много

Красимир Петкашев / 18.03.2011
Пресни доказателства за нарастващ инфлационен натиск бяха изнесени през седмицата от НСИ. Измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), месечната инфлация през февруари е 1.2%, от началото на годината повишението на цените е 1.9%, а спрямо февруари 2010 г. нарастването е 5.2%.

Какво става с работната сила през кризата

Зорница Славова / 18.03.2011
Тази седмица НСИ публикува резултатите от наблюдението на работната сила през 2010 година. Данните съвсем не са изненадващи, като се има предвид, че икономическата активност продължава да е ниска, а бизнесът все още страда от негативните ефекти на кризата.

За реформата на администрацията

ИПИ / 18.03.2011
Отново се заговори за реформата в администрацията и се обсъжда идеята някои структури да бъдат изнесени извън София. Добра идея. Преди това обаче трябва да сме наясно дали има необходимост от всички съществуващи към момента административни структури. Данните са стряскащи и затова преди голямото местене задължително трябва да има голямото закриване. Под закриване имаме предвид не само затваряне на структури, но и отпадане на редица регулации, с които те в момента са натоварени и които обуславят съществуването им.

Оздравяване на хазартната дейност на държавата

Зорница Славова / 18.03.2011
Тази седмица на заседанието на правната комисия депутатите гласуваха вливането на Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”. Законопроектът е внесен от група народни представители от ГЕРБ и цели да оздрави закъсалата държавна лотария, която към 2010 г. има 1,2 млн. лв. загуби.

Осуетяването на номера с Вашингтонския монумент*

Ричард Ран** / 18.03.2011
Ако счетоводителят Ви каже, че харчите 40% повече от това, което изкарвате и че не може да си позволите още заеми, как ще намалите разходите си? Бихте ли спрели да си купувате храна, да плащате ипотеката си и комуналните услуги или първо бихте се отказали от забавления като кино, спортни и културни събития, хубави ресторанти, ваканции и пътувания? Разумните хора биха направили второто, но държавните бюрократи често правят неща, сходни на първото.

Данъчна политика на местно ниво

Петър Ганев / 18.03.2011
Напоследък данъците са все по-актуална тема – било то заради дебата за данъците в Европа (да има данъчна хармонизация или не) или заради фискалния борд (да бетонираме преките данъци или не). Покрай всичко това някак нормално се насочва вниманието и към общините и данъчната политика на местно ниво. Нещо повече, през последните месеци в няколко общини бяха блокирани сметки (например Хасково), което отново отвори темата за местните финанси и възможността за провеждане на адекватна политика на местно ниво. И така, до къде стигна процесът на децентрализация и какво се случва към момента?

Пристанище назаем

Мартин Стоименов / 18.03.2011
През 1998 г. българско правителство сключва заем с Japan Bank for National Cooperation на стойност 268 млн. лв. за изграждането на нов насипен терминал в пристанище Бургас. Изпълнителна агенция за проекта е „Пристанище Бургас” ЕАД. През 2005 г. терминалът на практика е готов, но до 2009 той все още няма законен статут. През 2010 г. от доклад на Сметна палата за усвояването и управлението на заемите става ясно, че терминалът работи на 20% от капацитета си и по никакъв начин не е довел до увеличаване обема на товарите, преминаващи през пристанището. Оправданието на „Пристанище Бургас“ е, че го няма вече „Кремиковци”. Идеята била - да обслужва завода.

Подкрепа за продажбата на ВМЗ

Михаил Андреев / 18.03.2011
Стратегията за приватизация на ВМЗ-Сопот получи одобрението на депутатите от икономическата комисия в парламента на заседанието от 16 март. Документът предвижда продажбата на всички 118 млн. акции от капитала на дружеството, всяка с номинал от 1 лв. Някои от основните цели на бъдещата продажба са насочени към запазването и разширяване на дейността на дружеството, повишаване на конкурентоспособността, както и привличане на инвестиции. Освен това ВМЗ трябва да запази ролята си на основен работодател в района на град Сопот.

Платежният баланс през януари 2011

Красимир Петкашев / 18.03.2011
През седмицата БНБ публикува информация за платежния баланс през януари 2011 година. Според предварителните данни на БНБ през януари текущата сметка на платежния баланс отчита излишък от 158,1 млн. евро (0.4% от БВП). За това допринасят положителните нетни салда по търговския баланс (+ 111,7 млн. евро), услугите (+ 60 млн. евро) и текущите трансфери (+ 49.1 млн. евро), като единствено подстатия доход е отрицателна (- 62,8 млн. евро). Инвестиционният доход към нерезиденти – причината за дефицита в статия доход – намалява с близо 50% спрямо януари 2010 г. и достига 101,5 млн. евро.

Пощенските разходи на централната администрация

Георги Аврамов / 18.03.2011
Всеки изхарчен от държавата лев е взет от данъкоплатците лев. Когато контрагент на държавен орган е друг икономически субект, чийто собственик е държавата, прозрачното разходване на бюджетни средства трябва да бъде приоритет на правителството. Това разбира се е едно добро пожелание, но рядко може да се види в действителност. Такъв е и случаят с „Български пощи” ЕАД - вписано в забранителния списък за приватизация на търговски дружества с повече от 50 % държавно участие в капитала – и пощенските разходи на администрацията.