"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова и Михаил Андреев / 11.03.2011

... Трудно е да се повярва, че като се вземе голям заем, за да се платят старите задължения, всичко ще се оправи. През 2010 г. ИПИ представи изследването „Извън релси”, което отново показа, че железопътният транспорт в България има нужда от генерална реформа, а не упражнение в десет, сто или хиляда стъпки. Засега се вижда, че държавата няма намерение да се оттегли от сектора и да задейства неизменно работещите пазарни стимули. Едно е ясно – докато неефективността на БДЖ не носи риск от фалит, а просто отпускане на нови средства, българският ж.п. транспорт няма да се отлепи от дъното.

България – най-голямото сметище на Европа

Михаил Андреев / 11.03.2011
През седмицата Евростат публикува данни за генериране и третиране на общински отпадъци в страните от ЕС през 2009 година. От данните стана ясно, че в България се падат по 468 кг. боклук на човек от населението, от които са третирани 450 кг. И по двата показателя сме под средните нива за ЕС 27. Тревожното е, че България продължава да е единствената страна, в която 100% от общинските отпадъци биват трупани по депата, а нищо не се изгаря, рециклира или компостира. Резултатите едва ли са изненада за някой, като се има предвид до къде сме стигнали с изграждане на заводи за преработка на битовите отпадъци.

В икономическа комисия за регулирането на стопанската дейност

Петър Ганев / 11.03.2011
През тази седмица в икономическа комисия мина на първо четене законопроект за изменение и допълнение на т. нар. Закон за режимите (виж тук). Законопроектът се подготвя поне от няколко месеца и е реална крачка към по-добрата бизнес среда в България.

Непоправимите кейнсианци*

Ричард Ран** / 11.03.2011
Представете си, че имате сериозен проблем с алкохола, който е довел до влошаване на качеството на Вашия труд. Ако лекарят Ви каже: „Не спирай да пиеш сега, защото отрезвяването ще е тежко и няма да подобри веднага работата ти” като пропусне да спомене, че ако продължавате да пиете ще станете крайно неадекватен и може да умрете - какво ще си помислите за Вашия лекар?

Нова агенция ще бори цените на храните

Милена Пешева / 11.03.2011
Отново си говорим за цените на храните. Последните месеци този въпрос излиза на първо място в дневния ред на обществото. Цените на храните наистина поскъпнаха, но това по-скоро е световна тенденция, а не местен проблем. Затова и всякакви опити за контрол над цените са с доста съмнителен успех.

Колко задгранични представителства са нужни на България?

Красимир Петкашев / 11.03.2011
Годишно от държавния бюджет се изразходват сериозни средства за осигуряване дейността на задграничните представителства. Техният брой не е никак малък и този факт винаги е провокирал въпроса: необходими ли са ни всичките? Мисиите в чужбина са тема за размисъл на всеки нов външен министър, който в началото на своя мандат се зарича да ги намали, а в края бърза да направи политическите назначения на овакантените постове. Оптимизационната задача се оставя за следващия министър.

Слаб напредък в усвояването по ОП „Околна среда”

Красимир Петкашев / 11.03.2011
На заседанието на 9 март Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе изслушване на представители на МОСВ относно текущия статус и постигнатия напредък при реализацията на ОП „Околна среда” (ОПОС). Към момента тази оперативна програма и ОП „Транспорт” се сочат за най-изоставащи в усвояването и съответно с най-висок риск от загуба на средства.