"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 02.03.2011

Националната програма за реформи на Република България е основополагащ документ за осъществяването на стратегия „Европа 2020”. Целите пред България вече са заложени и одобрени, което означава, че фокусът попада изцяло върху начина на тяхното постигане, тоест върху конкретните политики Прави силно впечатление разписването на смели начинания и поемането на ангажименти, без да се коментира цената на тези начинания. При заетостта, бедността, образованието и климата се поемат ангажименти без да се споменават суми – колко ще струва всяка политика на бюджета и на българските граждани? Това са въпроси, на които трябва да се отговори за всяка една от заложените цели.

Движението на работната сила – един различен поглед

Петър Ганев / 02.03.2011
Тази статия повдига повече въпроси, отколкото дава отговори – именно дискусионният й характер е ценен в случая. Дебатът за заетостта е от изключителна важност и един по-задълбочен и различен поглед върху данните винаги е от полза. През последните дни се разровихме из данните за заетостта у нас и резултатът е налице – откроиха се тенденции и изскочиха множество въпроси. За какво става дума?

Доходи и разходи на домакинствата през четвърто тримесечие на 2010

Красимир Петкашев / 02.03.2011
Изглежда растежът на икономиката през последното тримесечие на 2010 г. (2.1% на годишна база) не е бил достатъчен, за да подкрепи нарастване на доходите. Това става ясно от данните на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата, които институтът публикува в началото на седмицата. Според тях през последното тримесечие на 2010 г. едно лице е разполагало средно с 924 лв., или с 36 лв. по-малко спрямо година по-рано, когато доходът е бил 960 лв. В структурата на доходите продължават да доминират работната заплата и пенсиите, като от работна заплата те са 480 лв., а от пенсии - 282 лв.

Политики за улесняване на малките и средни предприятия в Европа

Милена Пешева / 02.03.2011
В наскоро публикуван доклад на Европейската комисия се прави преглед на постигнатото в страните-членки по Европейската стратегия за малки и средни предприятия (МСП) и се извеждат препоръки за по-нататъшната дейност в областта. Докладът отчита, че повечето от страните са приели национални цели за намаляване на административната тежест, но не всички са успели ефективно да се справят с тази задача.

Как Тотю Младенов вдига заплатите, заобикаляйки не-даващия Дянков

Светла Костадинова / 02.03.2011
От приемането на този текст до 2010 г. нито един министър не се е “възползвал” от това си право. Освен настоящият. До момента той е наложил административно правила върху 4 бранша. И едва ли ще спре. Историята е следната. Събират се представителната организация на работодателите и синдикатите в сектор Х и решават, че ще прилагат някакви правила (работно време, заплати, допълнителни възнаграждения, социални дейности и т.н.). Подписват колективен трудов договор. После отиват при министъра и го молят той административно със заповед да направи тези привила задължителни за абсолютно всички компании в сектора.

Труден старт за бюджет 2011

Михаил Андреев / 02.03.2011
Въпреки, че първият месец в годината никога не е служил като ориентир за годишното изпълнение, данните за януари засилват очакванията за напрегната година пред бюджет 2011. Касовият дефицит по консолидираната фискална програма за януари възлиза на 477 млн. лв., с което бележи спад от 4.6% на годишна основа, отчете министерството на финансите. Намалението е в резултат на сходни понижения, както на разходите (3.6%), така и на приходите (4.2%).

Парите на ПУДООС – опазване на околната среда или съмнително харчене

Зорница Славова / 02.03.2011
...Всичко това навежда на мисълта, че усилията по опазване на околната среда трябва да са в посока усвояването на еврофондовете, а не към поддържане на подобна неефективна структура със съмнителни резултати. С други думи, ако така и така ще се харчат пари за екология, е по-добре за България да се възползва от средствата по оперативните програми, при които и ресурсът и контролът на разходването му са доста по сериозни... за разлика от харченето на парите на българския данъкоплатец.

Умишленото разоряване на американския народ*

Ричард Ран** / 02.03.2011
Политиките на администрацията на Обама водят до това американците да плащат далеч по-високи цени за бензин и други горива от необходимото. Америка притежава изобилие от източници на изкопаеми горива – 30% от световните запаси на въглища и 80% от световното шистово масло, което се оценява на 3 пъти възстановяемите залежи на Саудитска Арабия. Канада, със своите петролни пясъци, е третата по-големина на петролни запаси държава след САЩ и Саудитска Арабия. Новите технологии, които позволяват разходно-ефективно производство на природен газ от шисти, помагат на много държави, включително и на Съединените щати, да задоволят нуждите си от газ за векове напред при сегашния темп на производство.