"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 25.02.2011

Дискусиите от последната година за въвеждането на т. нар. фискален борд доведоха до проект на „Пакт за финансова стабилност”, изготвен от Министерство на финансите и представен от Симеон Дянков. Пактът предвижда фискални правила, които да не могат да бъдат прескочени с обикновено мнозинство в парламента – най-вероятно със записването им в Конституцията. Правилата обхващат традиционните области – дефицит, дълг, разходи и приходи. Идеята е добра, но в случая детайлите са важни ...

Занаятите и облекченията, ВМЗ Сопот, земеделците и тържищата

Петър Ганев / 25.02.2011
Тази седмица на заседание на икономическа комисия бяха обсъдени няколко интересни теми. Началото бе дадено със Закона за занаятите, който се лута из парламента повече от година (повече тук). Причината този законопроект все още да е в комисията е един единствен параграф, който третира данъчно облекчение за занаятите – отнася се до лицата, които използват работното място за обучение на чираци и поради това заплащат наполовина от дължимия патентен данък.

Цена на “зелената” енергия?? Нас това не ни интересува

Красимир Петкашев / 25.02.2011
На ръба на кворума, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе в сряда поредното си заседание. Малко повече от час отне на депутатите да изчерпат дневния ред от три точки. За усилието си те получиха и малка награда – книжна чантичка с неясно съдържание.

Държавните разходи за обществен ред и сигурност

Михаил Андреев / 25.02.2011
Почти във всички страни от ЕС най-голям дял от разходите за обществен ред и сигурност се падат на подгрупата „полиция”. В България за полиция за похарчени 1.7% от БВП през 2008 г., което пък е най-високото ниво за ЕС 27. В това отношение най-близо е било правителството на Кипър с 1.6% от БВП, като този относително висок процент може да се отдаде на политическите особености в средиземноморската държава.

Сметка на коляно в последната минута може да обърне нещата за Търговския регистър

Зорница Славова / 25.02.2011
В момента официалният дебат тече във водещата по този законопроект правна комисия, където мнозинството от ГЕРБ все пак настоява ограничаването да стане факт. Вчера (24/02/2011), обаче, обсъждайки в детайли промените, депутатите осъзнаха, че законопроектът ще има някои „непредвидени” ефекти:

Бившите строителни войски ще излязат на пазара

Зорница Славова / 25.02.2011
На 4 февруари 2011 г. Министерският съвет внесе законопроект, който цели да преобразува Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” (ДПСВ) в търговско дружество. Крайно време е да се разбере, че държавата е лош стопанин, а „общото” се превръща в „ничие”. Няма съмнение, че българският данъкоплатец трябва незабавно да се отърве от подобни паразити.

Първи стъпки в предоставянето на електрони услуги

Георги Аврамов / 25.02.2011
Съветът по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри и публикува за обществено обсъждане 14 услуги, които ще бъдат предлагани електронно. Идеята за прехвърляне на административни услуги в интернет, не е революционна, но със сигурност е крачка в правилната посока. Всички печелим от по-бързото и качествено обслужване, а спестеното време може да бъде вложено в много по-производителни начинания. Прозрачното и достъпно електронно обслужване ще ограничи неефективните публични разходи и ще намали нивото на корупцията. Списъкът от одобрените услуги, обаче, може да поохлади първоначалния ентусиазъм.

Харчове за тирания*

Ричард Ран** / 25.02.2011
Сериозните хора разбират, че федералният бюджет трябва да бъде съкратен, но има групи от хора, които използват парите на данъкоплатците, за да лобират за по-големи публични харчове. Ако хората не са съгласни с бюджетната политика на правителството, те имат основното право да защитават допълнителното или ограничаване на колективното потребление. Порочно е, използвайки парите от данъци, да ходатайстваш за повече пари за своя любима програма или собствен интерес.