"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 17.02.2011

Размерът на направените държавни разходи в разгледаните 586 одитни доклади на Сметната палата възлиза на 63 млрд. лв., т.е. прегледът оценява около 1/3 от всички извършени държавни разходи за този период. Обобщените резултати от прегледа на 586-те доклада изглеждат така: случаи на успех – 142, които възлизат на 22 млрд. лева.; случаи на провал – 238, които възлизат на 24 млрд. лв.; некласифицирани случаи – 206, които са на стойност 17 млрд. лв.

Пресъхва притокът на ПЧИ в България

Михаил Андреев / 18.02.2011
Данните на БНБ за притока на ПЧИ през 2010 г. оправдаха предварителните очаквания за драстичен спад на потока към България. През изминалата година в страната са влезли 1,359 млн. евро, което представлява годишен спад от 58.6%. Това пък е рекордно високо годишно понижение на притока на ПЧИ от 1997 г. Спадът се оказва дори по-висок спрямо този през кризисната 2009 г., когато ПЧИ в страната бяха 3,282 млн. евро или половината от размера за 2008 г. И докато през 2009 г. отливът можеше да се отдаде на повишен инвестиционен риск поради глобалната криза, то не би следвало това да е валидно и за 2010 г., когато вече е налице макар и малък икономически растеж.

Държавните помощи в ЕС и България

Милена Пешева / 18.02.2011
Настоящата икономическа криза принуди повечето държави членки на ЕС да предприемат редица мерки, за да съживят икономиките си. Високият темп на икономически растеж и бюджетните излишъци останаха в миналото, а на дневен ред в 27-те се появиха държавни помощи, субсидии, грантове, данъчни облекчения и т.н.

Кампания "Разходите на българската държава": Държавните помощи – В Европа и у нас

Милена Пешева / 18.02.2011
Когато става дума за държавни помощи, от които са изключени анти-кризисните мерки, България заема 1-во място (графика №2). Оказва се, че ако нямаше криза, България щеше да отделя най-голям процент от БВП-то си за държавни помощи. Заслужава си да се отбележи, че 95% от помощите отиват за земеделие. България отделя 2% от БВП за земеделие при средно за държавите от ЕС – 0,33% , разликата е около 6 пъти.

Нерешителното правителство*

Ричард Ран** / 18.02.2011
Белият дом точно ревизира прогнозата си за бюджетния дефицит тази година на 1,65 трилиона долара, от 1,3 трилиона долара, оценка от миналата година. Това е с 300 милиарда долара повече за периода, определен като „година на икономическо възстановяване”. Републиканците от долната камара се опитват да прокарат „орязване” на разходите със 100 милиарда за тазгодишния бюджет, но от Белия дом твърдят, че това е твърде много. Да повторим: от Белия дом току-що промениха оценката си за очакван дефицит със стойност, доста по-висока от тази, която републиканците от Камарата на представителите се опитват да спестят.

Държавните харчове дърпат икономиката през последното тримесечие на 2010

Красимир Петкашев / 18.02.2011
Традициите са хубаво нещо и обикновено хората се стараят да ги спазват. И не само те. Държавата също го прави. Нейната традиция е да харчи ударно обикновено в края на годината или преди избори. Независимо дали времената са добри или лоши, без значение дали бюджетът отчита свръх постъпления или хазната е празна, държавата си спазва традицията да харчи. Представените в началото на седмицата експресни оценки на НСИ за БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г., потвърдиха това правило. Излизаме от кризата, но не без помощта на държавата.

Цената на зелената енергия

Петър Ганев / 18.02.2011
През тази седмица в икономическата комисия в парламента бе разгледан и обсъден Законопроект за енергията от възобновяеми източници. Новият закон ще уреди „насърчаването” на енергията от ВИ, в преследване на целите на стратегията „Европа 2020”, и на практика ще отмени сега действащия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Заседанието на комисията привлече интерес, като присъстваха множество гости, които представиха своите писмени становища и забележки към законопроекта.

Поредно законодателно недоразумение: този път за сметка на медицинските сестри

Зорница Славова / 18.02.2011
Поредното необмислено решение на нормотворците изправи пред ново изпитание болниците в страната. Става въпрос за промените в новия Класификатор на професиите, в който минималният осигурителен праг на медицинските сестри се изравнява с този на лекарите – 780 лева. Като се има предвид, че досегашният праг беше 480 лв., а заплатите на сестрите са около 500 лв., подобно увеличение от няколкостотин лева, предизвика остри реакции.