"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Севдана Дочева / 28.01.2011

Опитите на правителството да приложи наредбата за забраната на тютюнопушенето продължават. В България проблем с тютюнопушенето има, както поради големия брой пушачи, така и заради факта, че заемаме едно от челните места по сърдечно- съдови заболявания. Дебатът около забраната отива обаче отвъд здравните аргументи, а именно- за държавната намеса и свободата, както и за ефективността на държавните решения от гледна точка степента на приложението им.

Ваньо Танов пред бюджетната комисия

Михаил Андреев / 28.01.2011
В средата на седмицата директорът на Агенция Митници Ваньо Танов бе изслушан от комисията за вътрешен ред и сигурност в парламента по въпроса са изнесените разговори. Ден по-късно той представи постигнатите годишни резултати от агенцията пред депутати от комисията по бюджет и финанси. Изслушването провокира засилен медиен интерес в очакване на обяснението на митниците за проблемите с ширещата се контрабанда на акцизни стоки.

Пощата и нейните служители – случаят на Австрия

Цвета Миленова / 28.01.2011
Пред „Български пощи” ЕАД предстои оптимизиране на броя на заетите, особено вследствие на предстоящото намаляване на пощенските клонове. Поради тази причина ще погледнем какво се случва с оптимизирането на заетите в пощенския сектор в Европа и по-конкретно с човешките ресурси на австрийския национален доставчик, отговарящ за предоставянето на универсалната пощенска услуга в страната. Информацията е от проведен мониторинг на Европейския фонд за подобряване на условията на живот и работа от последното тримесечие на 2010, който следи въздействието на мащабните преструктурирания върху трудовата заетост в ЕС-27 и Норвегия.

Регулаторната реформа – проверка за Обама?*

Ричард Ран** / 28.01.2011
Представете си, че сте на държавна служба и работата Ви е да пишете регулации, които да изискват от производителите на велосипеди да правят по-безопасни велосипеди. Знаете две неща. Първо, ако заявите, че велосипедите се правят възможно най-безопасни, тогава няма да има повече нужда от вас, следователно нямате повече работа. Второ, знаете, че не е имало смъртни случаи при пътническите полети в САЩ през 2010 г. (невероятно, но истина), докато около 1000 човека са починали при инциденти с велосипеди през същата година. Следователно, ако настоявате, че карането на колело трябва да е толкова обезопасено, колкото пътуването със самолет и че строгите правила върху произвеждането на велосипеди ги правят по-безопасни, може да запазите работата си.

Икономическа комисия – частни охранители, отпадъци и занаятчии

Петър Ганев & Зорница Славова / 28.01.2011
Тазседмичното заседание на икономическата комисия в Парламента беше повече от интересно. И трите дискутирани законопроекта предизвикаха дебати – за отварянето на пазара на частните охранители, за физическите лица и площадките за отпадъци и за занаятчиите. И трите законопроекта засягат регулирането в една или друга сфера, като безспорно този за занаятите предизвиква най-сериозен интерес

Разходи за обезщетения и помощи от ДОО

Красимир Петкашев / 28.01.2011
лед пенсиите, следващата по значимост група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са тези за изплащане на социалните обезщетения и помощи. Техният дял през последните години нарасна от 9,13% през 2007 до малко над 13% от общите разходи и трансфери през 2010 година. От фондовете на ДОО се изплащат различни видове обезщетения и помощи, чиито размери и срокове за получаване са определени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС за 2010 г.

Красимир Петкашев / 28.01.2011
На заседанието, проведено на 26 януари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи втория си Годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС за 2010 г. Интерес към заседанието не липсваше. То бе уважено от посланиците на Испания, Белгия и Унгария, както и от редица други гости и представители на изпълнителната власт. Председателят на комисията г-ца Панайотова направи преглед върху развитието на 21 програми, финансирани с европейски средства, като в голяма степен тя преповтори казаното от министър Дончев на предишно заседание на комисията.