"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев и Михаил Андреев / 21.01.2011

Проектът на Закон за ограничаване на плащанията в брой се радва на сериозен обществен интерес. Това се обяснява както от простата и лесно разбираема идея, която стои зад него, така и от факта, че говорим за нова държавна намеса в иначе частни дела – разплащанията в една икономика. Всъщност, самият проектозакон е около три странички, всичко на всичко пет члена, а мотивите към него могат да се хванат и на една страничка. Законодателят предлага всички разплащания на територията на страната на стойност над 5 хил. лв. да се извършват чрез превод или внасяне по платежна сметка – тоест, да отпаднат кешовите (на ръка) разплащания за такива суми.

Още една причина за ниските пенсии на жените

Ивайло Тасев / 21.01.2011
Според едно от най-кратките определения за еманципация, тя е освобождаване от състояние на зависимост, предразсъдъци и ограничения, и се използва в различен контекст - исторически, политически, икономически, научен или социален. Наскоро приетите мерки за повишаване на устойчивостта на пенсионната система у нас доказаха, че дори в XXI век в България не е приключила социалната и икономическата еманципация на жените. Реформата регламентира плавно увеличаване за стажа за пенсия до 40 години за мъжете и 37 за жените за най-масовата трета категория труд.

Изслушване на българските евродепутати

Красимир Петкашев / 21.01.2011
В петък, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове проведе работна среща с българските евродепутати, на която те трябваше да представят своите приоритети за 2011 г., евентуални планирани инициативи и възможностите за сътрудничество и взаимодействие с националния парламент. Председателят на комисията, г-ца Панайотова си постави за цел да направи тези срещи регулярни (на 6 месеца), което присъстващите подкрепиха. Целта е да се постигне по-тясно взаимодействие в работата на депутатите (родните и тези в Брюксел) за отстояване на националните интереси.

Икономика на подслушването*

Красен Станчев / 21.01.2011
Подслушването е аморално и противозаконно. Но то е още осъдително и от икономическо гледище.

Саморазрушителните корпоративните данъци*

Ричард Ран** / 21.01.2011
... При равни други условия бизнесът и с него работните места са склонни да мигрират от юрисдикции с високи към такива с ниски - и това важи и за отделните щати и за различните държави. Много политици, най-вече тези от Калифорния, Илиноис и Ню Йорк, изглежда са неспособни да разберат тази проста икономическа концепция.

На кого дължи пари българското правителство?

Красимир Петкашев / 21.01.2011
В началото на седмицата, МФ пусна в обращение нова правителствена бенчмаркова облигация с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца в обем от 45 млн. лв. Интерес към емисията отново не липсваше - общият номинал на заявените поръчки достигна 154 млн. лв., т.е. търсенето превиши предлагането три пъти и половина. Факт е, че България е една от малкото страни в ЕС с нисък държавен дълг – по последни данни за ноември 2010 той е 14.4% от БВП. Това равнище е далеч под референтното ниво от 60%, определено в Пакта за стабилност и растеж като максимално допустимо с оглед запазване финансовата стабилност на страните в ЕС.

Активни мерки на пазара на труда – 2000-2011 г.

Зорница Славова / 21.01.2011
Усилията на правителството за повишаване на заетостта отново изглеждат повече от необходими след като негативните ефекти на кризата продължават да влияят на безработицата. Много са начините, по които държавата може да реагира, но основните подходи са два: да остави хората и бизнеса сами да намерят решение или да се намеси и предложи решение.